Loder


Mersin İl Temsilcisi

Prof.Dr. Köksal HAZIR

Mersin İl Temsilcisi

Lisans Eğitimini Kara Harp Okulu Yönetim bölümünde 1988 yılında tamamladı. 1998 Yılında Süleyman Demirel Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını "İşletmelerin Küreselleşme Sürecinde İşletmelerin Stratejik Vizyon Yaklaşımları: Orta Anadolu Mensucat A.Ş. de Bir Uygulama", isimli teziyle tamamladı. Dumlupınar Üniversitesi İşletme Doktora Programını, "Organizasyonlarda WEB Tabanlı Değişim Yönetimi, Bilgisayar Teknolojilerinin Örgütsel Değişime İlişkin Algılamalar Üzerine Etkileri Konulu Bir Araştırma" konulu teziyle 2004 yılında Tamamlamıştır. 2013 Yılında UAK'ın Doçentlik Jürisi sürecini tamamlayarak "Yönetim ve Strateji" doçentlik ünvanına hak kazanmıştır. 2019 yılında Toros Üniversitesi’nde Profesör oldu. Uluslararası ve Ulusal çok sayıda yayını olan Hazır evli ve üç Çocuk babasıdır. Halen Toros Üniversitesi İİSBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

Gümüşhane İl Temsilcisi

Doç. Dr. İskender PEKER

Gümüşhane İl Temsilcisi

1983 yılında Trabzon’da doğdu. 2005 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda “Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Bir Sivil Toplum Kuruluşu Uygulaması” isimli teziyle yüksek lisans, 2012 yılında ise aynı enstitüde “Analitik Ağ Süreci Yöntemiyle Lojistik Merkez Yeri Seçimi: Trabzon Örneği” isimli tez çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. 2017 yılında Üretim ve Operasyon Yönetimi alanında doçentlik unvanı almıştır. Lojistik-Tedarik Zinciri Yönetimi, Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve Bulanık Mantık konuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde birçok makale ve bildirisi olan Peker evli ve 1 çocuk babasıdır.

Antalya İl Temsilcisi

Öğr.Gör. İsmail KARAYÜN

Antalya İl Temsilcisi

Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü'nde 2008 yılında tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Lojistik ve Deniz Ulaştırması Yüksek Lisans Programına başlayarak, yüksek lisans eğitimini 2011 yılında "Çandarlı Liman Projeleri'nin Ekonomik Etkisi Konusunda Bir İnceleme" isimli teziyle tamamladı. 2012 yılında başladığı Maltepe Üniversitesi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Doktora Programına halen devam etmektedir. Uluslararası ve Ulusal çok sayıda yayını olan Karayün, halen Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara İl Temsilcisi

Dr. Cengiz TAVUKÇUOĞLU

Ankara İl Temsilcisi

Lisans Eğitimini Kara Harp Okulu İşletme bölümünde 1984 yılında tamamladı. 1989 Yılında Gazi Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansını " M.S.B stratejisi içerisinde akü imalatında rasyonel bir üretim planlama modeli ve uygulaması ", isimli teziyle tamamladı. Gazi Üniversitesi İşletme Doktora Programını, "İnternet ve sanal pazarlama Türkiye'de perakendecilik sektörünün e-ticaret uygulamaları üzerine bir çalışma" konulu teziyle 2003 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitiminde ayrıca aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde Eğitim Psikolojisi ve Eğitim Teknikleri konusunda eğitim almıştır. Etkili İnsanların yedi alışkanlığı eğitici eğiticisidir. 2010 yılında Tavukçuoğlu Eğitim ve Danışmanlık’ı kurdu. Halen, kurumsal Yönetim ve İletişim Danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak TOBB Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Merkezinde, İllerde Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsalarında, kamu kurumları ve kolejler gibi özel sektör eğitim kurumları ve şirketlerde İletişim, bilişim, algı yönetimi ve lojistik konularında dersler, seminerler ve konferanslar vermektedir. Özel olarak Yaşam Kalitesi konusuyla ilgilenmekte olup bu konuda araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca gönüllü olarak Sivil Toplum Kuruluşlarında da eğitimler vermektedir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

Gaziantep İl Temsilcisi

Doç.Dr. Eren ÖZCEYLAN

Gaziantep İl Temsilcisi

Adana İl Temsilcisi

Doç.Dr. Cihan ÇETİNKAYA

Adana İl Temsilcisi


Powered by Aqvatech