Loder


Lojistik Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanında sertifika, önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarının akreditasyon süreçlerini yönetmekten ve bu süreçte görev alacak komisyon ve komitelerin oluşturulmasından sorumludur.

Kısaca LEDAK olarak ifade edilir.

LEDAK akreditasyon faaliyetine ilişkin karar alma süreçlerini Lojistik Derneği Yönetim Kurulu’ndan bağımsız olarak yürütür.

LEDAK’ın teşkili, görevleri ve uygulama esasları, ilgili yasal düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde, yönetmelikle belirlenir.


Powered by Aqvatech