Loder


YÖK mevzuatı çerçevesinde çok yönlü iş birliği gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan protokol 12 Eylül 2022 tarihinde Rektör Prof. Dr. Kazım UYSAL ve LODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş tarafından rektörlük makamında gerçekleştirilen bir tören ile imzalandı. İmza töreninde Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakan KARA, Dr. Öğr. Üyesi ve LODER üyesi Ali Çağrı BURAN ile Lojistik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Kayıhan Ö. Turan hazır bulundu.
 
İmzalanan bu protokol çerçevesinde Üniversite ve LODER birlikte ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ile sertifika programları geliştirebilecek, ortak panel, sempozyum vb. düzenleyebilecek, AR-GE çalışmaları ile kamu ve sosyal sorumluluk projeleri yürütebileceklerdir.
 
İşbu protokol kapsamında ilk ortak çalışma gerek uluslararası ve gerekse ulusal bir sorun olarak ortaya çıkan yük taşıtı sürücü istihdamı krizine bir çözüm olarak üniversitenin adı geçen meslek yüksek okulu kapsamında bir “yük taşıtı sürücülüğü ön lisans programı” çalışması yapılması ve Yüksek Öğretim Kurumunun onayına sunulması kararlaştırıldı. Üniversitenin meslek yüksek okulunda “Otobüs Kaptanlığı Ön lisans Programı” yıllardır %100 dolulukla başarılı bir şekilde yürütülmektedir.
 
İlgili programın öğrenim çıktılarını ve ders planını belirlemek üzere lojistik sektörünün tüm paydaşlarının davet edileceği bir çalıştay yakında LODER tarafından düzenlenecektir.


Powered by Aqvatech