Lojistik Terimler

Yakın Tedarik Back-Shoring / Satınalma Yönetimi

Bkz: Near-Shoring

Yakın Tedarik Near-Shoring / Satınalma Yönetimi

Coğrafya, yerel saat avantajı, kültürel, sosyal ve daha bir çok boyutta ülkeler arası faydanın yaratılabilmesi amacıyla bir malzeme ve hizmet tedariklerinin kendi veya komşu ülkeden yapılması durumu.

Yakınsak Tedarik Zinciri Convergent Supply Chain / Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarında bulunan bir tesise bağlanan çok sayıda tesisin bulunduğu montaj yapılı tedarik zinciri (Örneğin gemi inşaatı, uçak üretimi, bina inşaatı gibi)

Yakıt Maliyeti Fuel Cost / Taşımacılık Yönetimi

Taşıma ve elleçleme araçlarının yakıt maliyeti.

Yakma Incineration / Yeşil ve Tersine Lojistik

Tersine lojistik kapsamında kullanılmış ürün ve malzemelerin enerji elde etmek amacıyla yakılarak imha edilmesi.

Yalın Üretim Lean Manufacturing / Üretim Yönetimi

Üretim süreçlerinde katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını öngören üretim anlayışı (Böylece kaynakları tüketen faaliyetlerin (israfların) önlenmesi ve salt müşteri için yarar sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Üretimi en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız olarak, müşteri talebine bire-bir yanıt verecek şekilde ve varolan potansiyellerin tümünden yararlanarak gerçekleştirmektir.)

Yalın ve Çevik Üretim Leagile Manufacturing / Üretim Yönetimi

1) Değişken ve belirsiz talebi en verimli şekilde karşılamaya dayanan üretim stratejisi. 2) Yalın ve çevik üretimin birlikte uygulanması yaklaşımı.

Yalıtılmış Konteyner Insulated Container / Taşımacılık Yönetimi

Hava, toz, ısı, basınç, nem geçişini önlemek amacıyla yalıtılmış konteyner (özellikle gıda ürünü taşımalarında kullanılır).

Yan Hat Branch Line / Taşımacılık Yönetimi

Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.

Yana Kaydırma Sideshift / Depo Yönetimi

Çaka tarafından yükün güvenli bir şekilde yerleştirilmesi için çatalın sağa ve sola kaydırma eklentisi (ataşmanı).

Yandan Yükleyici Side Forklift / Depo Yönetimi

Bkz: Side Loader

Yandan Yükleyici Side Loader / Depo Yönetimi

Yükleri yan kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren, çatalı yan tarafında bulunan malzeme elleçleme ekipmanı.

Yandan Yükleyici Side-Pick Lifts / Depo Yönetimi

Bkz: Side Loader

Yanmaya Dayanıklı Ex-proof / Depo Yönetimi

Yanmaya dayanıklı malzeme ve ekipman.

Yaprak Koridor Leaf Aisle / Depo Yönetimi

Depolarda giriş-çıkış noktasına çarpraz konumda olan yaprak görünümündeki koridor.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER