Lojistik Terimler

Vesaik Mukabili Ödeme, Belge Mukabili Ödeme Cash Against Documents / Satış-Pazarlama

Satıcı ve alıcı riskini dengelemek üzere satıcı malı yükledikten sonra sevk belgelerinin (fatura, konişmento vb.) doğrudan alıcıya veya alıcı ülkesindeki bir bankaya ya da alıcının ülkesinde ikamet eden mümessili aracılığı ile alıcının bankasına gönderildiğinde yapılan ödeme.

Viking Projesi Viking Project / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Baltık Denizini Türkiye’ye bağlayan demiryolu ve denizyolu taşımacılığını içeren 2002 yılında imzalanmış bir karma taşımacılık projesi.

Vinçli Gemi Lift-On Lift-Off (LO-LO) Ship / Taşımacılık Yönetimi

Kendi üzerinde yükleme ve boşaltma için gerekli olan vinçlere sahip olan gemi.

Viral Pazarlama Viral Marketing / Satış-Pazarlama

Bir kişi ya da sitenin pazarlama mesajının başka kişi ya da sitelere aktarılması ve yayılması yöntemini içeren pazarlama tekniği.

Vize Visa / Dış Ticaret

Gidilecek ülkenin yetkili kurumları tarafından onaylanan o ülkeye giriş ve çıkışına izin verme işlemi.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER