Lojistik Terimler

Vagon Römork Roadrailer / Taşımacılık Yönetimi

Arka tarafında hem demir, hem lastik tekerleklere sahip olup, bunlar yer değiştirilerek hem demiryolu, hem de karayolunda kullanılabilen römork.

Vagon Üstü Konteyner Container-On-Flatcar (COFC) / Taşımacılık Yönetimi

Platform yük vagonlarına yüklenen konteyner.

Vagon Üstü Römork Trailer-On-Flatcar (TOFC) / Taşımacılık Yönetimi

Doğrudan vagonun üzerine yerleştirilen çekici ve/veya yarı römork.

Vagon Railcar / Taşımacılık Yönetimi

Demiryolu taşımacılığında kullanılan lokomotif tarafında çekilen veya kendi motoru ile çalışan yolcu veya yük taşıyan araç.

Varil Elleçleme Eklentisi Drum-Handling Attachments / Depo Yönetimi

Varil, bobin gibi silindirik ürünleri elleçlemede, çakalara takılarak kulllanılan ataşman.

Varış İhbarı Notice of Arrival / Taşımacılık Yönetimi

Yükün teslîmat yerine geldiğinde alıcıya, yük ile ilgili bilgilerin (ürün, miktar, ağırlık, hacim vb.) iletildiği belge.

Varış Noktası Arrival / Taşımacılık Yönetimi

Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon Destination Enhanced Consolidation / Taşımacılık Yönetimi

Varış noktasını dikkate alarak, küçük yüklemeler ile maliyetleri düşürme sistemi.

Varlıkların Geri Dönüş Oranı Return on Assets (ROA) / Performans Yönetimi

Karın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

Varsayım Makbuzu Assumed Receipt / Dağıtım Yönetimi

Bir gönderimin ya da dağıtımın içeriğinin doğru olduğunun varsayılması ilkesi (Gönderimi yapan personel miktarı kontrol etmez. Faturaları elemek için, barkodlar ve EDI tarafından gönderilen ASN ile birlikte kullanılır.).

Varşova Konvansiyonu Warsaw Convention / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Uluslararası hava taşımalarına ilişkin yolcu ölüm veya yaralanma ile yük kaybı ve hasarı durumunda havayolu şirketlerinin sorumlulularını belirleyen ve 1929 yılında imzalanan anlaşma.

Vergi İadesi Duty Drawback / Dış Ticaret

Bir ürün ithal edildiğinde ve yeniden ihraç edildiğinde, daha önceden ödenmiş verginin tümünün veya bir kısmının geri ödenmesi.

Veri Aktarım Onayı Transmission Acknowledgment / Lojistik Bilişim Sistemleri

Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) Data Base Management System (DBMS) / Lojistik Bilişim Sistemleri

Veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, değiştirmek ve veri tabanı sistemleri ile ilgili her türlü gereksinimleri karşılamak için tasarlanmış yazılım.

Veritabanı Database / Lojistik Bilişim Sistemleri

Verilerin bir bütün olarak tutulduğu, bir mantık doğrultusunda ilişkilendirildiği, kullanıcıların istedikleri bilgilere bir düzen içinde erişebildiği elektronik ortam.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER