Lojistik Terimler

UBAK Belgesi European Conference of Ministers of Ministers (ECMT) Document / Taşımacılık Yönetimi

Uluslararası kara taşımacılığı yapmak üzere başvuran şirketlere, UBAK sekreteryası tarafından belirlenen kotalara göre, ilgili ülkenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen belge.

UBAK Belgesi European Conference of Ministers of Transport (ECMT) Licence / Taşımacılık Yönetimi

Bkz.: European Conference of Ministers of Ministers (ECMT) Document

Üç Boyutlu Yazım 3D Printing / Üretim Yönetimi

Bkz: Additive Manufacturing

Üç Modlu Liman Tri-modal port / Taşımacılık Yönetimi

Üç farklı taşıma modunun bulunduğu ve bu modlar arasında yük aktarımlarının yapılabildiği liman

Üç Modlu Merkez Trimodal Node / Lojistik Yönetimi

Üç farklı taşıma modunun bulunduğu ve bu modlar arasında yük aktarımlarının yapılabildiği lojistik merkez

Uçak Birim Yük Kabı Unit Load Device (ULD) / Taşımacılık Yönetimi

Havayolu taşımacılığında yük taşımada kullanılan uçak konteyneri/paleti.

Uçak Pisti Airstrip / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Runway

Uçak Pisti Runway / Taşımacılık Yönetimi

Hava araçlarının iniş ve kalkış yapması için kullanılan dikdörtgen şeklindeki alan.

Uçtan Uca Lojistik End-to-end logistics / Lojistik Yönetimi

Bkz: Logistics

Uçtan Uca Tedarik Zinciri End-to-End Supply Chain / Tedarik Zinciri Yönetimi

Bkz: Supply Chain

Üçüncü Parti Lojistik Şirket Third Party Logistics (3PL) Provider / Lojistik Yönetimi

1)Müşterilerinin lojistik faaliyetlerini (öncelikle taşıma ve depolama) üstlenen ve konusunda uzman olan lojistik şirket. 2) Müşteri ile sürekli entegrasyon halinde müşteri gereksinimlerine göre özelleşmiş lojistik hizmetler veren ve müşterileri ile uzun vadeli sözleşmeleri bulunan şirket.

Üçüncül Ambalaj Tertiary Packaging / Ambalajlama-Paketleme

Taşıma ve depolama sürecindeki elleçleme işlemleri sırasında oluşabilecek hasarları önlemek amacıyla belli sayıda ürün, birincil veya ikincil ambalajı içeren ambalaj.

Üçüncül Ambalaj Transport Packaging / Ambalajlama-Paketleme

Bkz: Tertiary Packaging

Uğrak Limanı Way Port / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Calling Port

Uğrak Limanı, Ara Liman Calling Port / Taşımacılık Yönetimi

Ana limanlar arasında kalan, güzergah boyunca uğranılan liman.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER