Lojistik Terimler

S-s Stok Kontrol Sistemi Max-Min System / Stok Yönetimi

Stok düzeyinin, tanımlanmış en az düzeyin altına inilmeyecek ve en yüksek düzeyin ise üstüne çıkılmayacak şekilde, siparişlerin, en yüksek stok düzeyi ile sipariş anındaki varolan stok düzeyi arasındaki fark kadar verildiği stok yönetim sistemi.

S-Tipi Toplama, Zigzaglı Toplama, Çapraz Toplama S-shape Picking, Transversal Picking / Depo Yönetimi

Girilen koridorda koridor boyunca toplama yaparak ilerledikten sonra koridor sonunda sağa veya sola dönülerek toplama yapılacak sonraki koridora gidilmesi ve toplamanın bu şekilde tamamlanması. (Her girilen koridourn sonuna kadar gidilir ve girilen tarafın karşı tarafından bir sonraki koridora geçilir. Toplama yoğunluğunun fazla olduğu durumlarda uygulanır.)

Sabit Fiyat Sözleşmesi Fixed-Price Contract / Satış-Pazarlama

Sözleşme dönemince firma tarafından fiyat üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı sözünün verildiği sözleşme.

Sabit Fiyattan Satış Fixed Price Sale / Satış-Pazarlama

Üzerinde hiç bir şekilde değişiklik yapılmayan fiyat.

Sabit Maliyetler Fixed Costs / Maliyet Yönetimi

Kısa vadede yapılan işin miktarından etkilenmeyen, sabit kalan maliyetler.

Sabit Sipariş Aralığı Sistemi Fixed-Order-Interval System / Stok Yönetimi

Siparişlerin sabit zaman aralıklarında verildiği ama sipariş miktarının fiilî stok düzeyine bağlı olarak değiştiği sistem.

Sabit Ürün Gözü Fixed Slot / Depo Yönetimi

Belli bir ürün türünü yerleştirmek için ayrılmış yer.

Sağ Salim Safe and Sound / Taşımacılık Yönetimi

Kazasız belasız, sapasağlam, salimen

Sağlık Sertifikası Phytosanitary Certificate / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Sanitary Certificate

Sağlık Sertifikası Sanitary Certificate / Taşımacılık Yönetimi

Gıda taşımalarında kullanılan ve taşınan malın hijyenik koşullarda olduğunu belgeleyen bir doküman.

Saha Yönetimi Field Management / Depo Yönetimi

1) Açık veya belli bir alanda araçların, depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi. 2) Depolama alanına gelen araçların yükünü, ne zaman gelip ne zaman boşaltma yaptıklarını, tesise giriş ve çıkış saatleri ve tesisteki yerlerini kontrol edebilme işlemi. (Saha yönetimi daha çok direk sevkiyat ile alakalı olup yükleme ve boşaltma rampalarının ve buradaki araçların yönetimi ile ilgilidir. Bazı depo otomasyon sistemleri saha yönetimine sahip olsalar da her bir aracı depoda bir lokasyon olarak göstermek suretiyle saha yönetimi olmayan paketlerde de saha yönetimi gerçekleştirilebilir.)

Saha Yönetimi Yard Management / Depo Yönetimi

Bkz: Field Management

Saha Yard (Freight) / Taşımacılık Yönetimi

Ürün depolama, yük yükleme/boşaltma, demiryolu araçları manevra ve park, vb. amaçlarla kullanılan ve ürünlerin hareketinin yönetildiği alan.

Sahil Vinci, Rıhtım Vinci Dock Crane / Dağıtım Yönetimi

Gemilere yükleme/boşaltma amacıyla kullanılan ve rıhtımlarda bulunan vinç.

Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik Augmented Reality (AR) / Lojistik Bilişim Sistemleri

Gerçek dünyadaki durumun ve çevresinin, bilgisayar tarafından üretilen ses, video, grafik ve GPS verileriyle zenginleştirilerek meydana getirilen canlı, doğrudan veya dolaylı fiziksel görünüm (Zenginleştirme gerçek zamanlı olarak gerçekleşir ve yapay bilgi ve bileşenleri, gerçek dünyanın üzerine monte edilebilir. Özellikle depo simülasyonlarında kullanılmaktadır.).

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER