Lojistik Terimler

Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi Radio Frequency Identification System (RFID) / Lojistik Bilişim Sistemleri

Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım-donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

Raf Bedeli Slotting Fee / Satış-Pazarlama

Tedarikçileri ürünlerinin rafta bulundurma için perakende zincirlerine ödedikleri bedel.

Raf Dizisi, Raf Kümesi Bay / Depo Yönetimi

Bir koridor boyunca sıralanmış raflardan oluşan dizi, öbek, küme.

Raf Gözü Rack Slot / Depo Yönetimi

Rafta bir yük veya ürünün, depolanmak amacıyla konulduğu, ayrılmış pozisyon, alan. (Göz, bir veya daha fazla birim yükseklikte veya derinlikte olabilir).

Raf Plakası Dropovers / Depo Yönetimi

Raflarda üzerine malzeme koymak üzere kullanılan galvanizli metal plaka.

Raf Planı Planogram / Satış-Pazarlama

Bir ürünün ya da ürün grubunun satış rakamlarının analizini yaparak, perakendeci mağazasının raflarında nasıl sergileneceğini gösteren çizim. (Bu işlem, en çok satılan ürünün hangi rafta ve ne şekilde sergilenmesi gerektiğini belirtecektir.).

Raf Sırası Row / Depo Yönetimi

Çok sayıda raf gözünden oluşan ardışık sıra.

Raf Rack / Depo Yönetimi

Depolarda düzeni sağlamak, üzerine ürün koymak, yükseliği kullanabilmek ve malı korumak amacıyla kullanılan, sürekli sabit olan veya gerektiğinde ölçüleri ayarlanabilen, metal, ahşap veya plastik malzemeden yapılmış bir depolama donanımı.

Raf Shelf / Depo Yönetimi

Bkz: Rack

Raflar Arası Açıklık Rack Unit Clearance / Depo Yönetimi

İçine girilebilir veya içinden geçilebilir raflarda, verimli bir elleçleme yapılabilmesi için, rafa konulan malzemeler arasında bırakılması istenen dikey açıklık.

Rampa Ramp / Depo Yönetimi

Taşıma aracının kasası ile yükleme bölgesinin aynı yükseklik düzeyinde olmasını sağlayan ve böylece malzemenin boşaltma ve yükleme işlemlerini kolaylaştıran alan.

Rassal Depolama Random Storage / Depo Yönetimi

Ürünlere göre ayrılmış sabit depolama lokasyonlarının olmadığı, ürünlerin bir depoda birbirinden farklı lokasyonlara konulabildiği yerleştirme sistemi

Rassal Depolama Politikası, Dinamik Depolama Politikası Random Storage Policy / Depo Yönetimi

Ürünlerin hangi lokasyona depolanacağı kararlarını operatörlere ve/veya bir yazılım sistemine bırakan, ürünlerin herhangi bir lokasyona konulmasına izin veren ve etkin hacim kullanımını sağlayan politika.

Rassal Sayım Local Counting / Depo Yönetimi

Her gün hareket eden kalemlerden rastgele (random) seçilen genellikle 10 kalemin sayılması ve bu sayımların doğruluk oranlarının çıkarılması

Rassal Sayım Random Stocktaking / Depo Yönetimi

Bkz: Local Counting

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER