Lojistik Terimler

p-hub medyan yöntemi p-Hub Median Method / Lojistik Yönetimi

Bir ağ yapısı içinde aktarma merkezlerinin yerlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem.

Paket Package / Üretim Yönetimi

Bkz: Parcel

Paket Parcel / Ambalajlama-Paketleme

1) Paket taşımacılığı hizmetleri kapsamında taşınan koli, kutu. 2) Ürünleri dış etkilerden koruyan, onları bir arada tutarak; pazarlama, taşıma, depolama, dağıtım işlemlerini kolaylaştıran, metal, plastik, karton vb. malzemelerden yapılmış kap.

Paketleme Packing / Ambalajlama-Paketleme

1) Ürünlerin; pazarlama, depolama, taşıma veya dağıtım amacıyla, uygun malzemeler kullanılarak ve miktar, güvenlik vb. koşullar dikkate alınarak biraraya getirilmesi. 2) Ürünleri dış etkilerden koruyan, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, görsellik ve kullanım ergonomisi sağlayan, içindeki ürün hakkında bilgiler bulunduran; metal, plastik, cam vb. malzemelerden yapılmış kap. (İçinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur.).

Paketleme Packaging / Ambalajlama-Paketleme

Bkz: Packing

Palet Değiştirici Pallet Exchanger / Depo Yönetimi

Bkz: Pallet Inverter

Palet Değiştirici Pallet Inverter / Depo Yönetimi

Ürünleri farklı paletler arasında elle müdahaleye gerek kalmaksızın aktarabilen ekipman. (Örneğin tahta palet üzerindeki ürünlerin plastik palete aktarılması veya kısmen kırık bir paletin sağlam bir palet ile değiştirilmesi.)

Palet Destek Çubukları Pallet Support Bars / Ambalajlama-Paketleme

Ağır veya standart dışı ölçülerdeki paletleri taşımak için raflara monte edilen profiller.

Palet Döndürme Pinwheeling / Taşımacılık Yönetimi

Konteyner veya yarırömorklara daha fazla palet sığdırabilmek ve yükü daha stabil hale getirebilmek için paletlerin bazılarının yönlerinin değiştirilmesi

Palet Havuzları Pallet Pools / Yeşil ve Tersine Lojistik

Bir grup firmanın paletlerini aralarında paylaştıkları sistem.

Palet Kodu Pallet Identification Number (ID) / Ambalajlama-Paketleme

Bkz: SSCC

Palet Uyumlu Konteyner Pallet Wide Container / Taşımacılık Yönetimi

Standart konteynere göre daha geniş ve euro palet taşımaya daha uygun, standart konteynere göre yerleşim düzenine bağlı olarka 2 veya 6 daha dazla palet konabilen konteyner.

Palet Pallet / Depo Yönetimi

Depolama ve taşımacılıkta kullanılan, çeşitli malzemelerden (tahta, metal, plastik vd.) üretilen, çaka tarafından elleçlenen ve ürünün üzerine konulduğu platform.

Paletizör Palletizer / Ambalajlama-Paketleme

Bir palet üzerine karton, koli, teneke, kutu, bidon vs. gibi ürünleri kuralına uygun bir şekilde dizerek yerleştirmek için kullanılan ekipman.

Paletleme Palletizing / Depo Yönetimi

1) Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi. 2) Ürünlerin, palet bazında birimleştirilmesi.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER