Lojistik Terimler

Ölçek Ekonomisi Economy of Scale / Taşımacılık Yönetimi

Yüklemenin miktarı arttıkça birim ton*km başına düşen maliyetin azalacağı ilkesi.

Ölçeklenebilirlik Scalability / Performans Yönetimi

Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Ölçü Birimi Unit Of Measure (UOM) / Stok Yönetimi

Stok sistemlerinde izlenen bir malzemenin miktarının tanımlanmasında kullanılan ölçü. (Örneğin adet, kasa, koli, kutu vb.)

Ölü Stok Idle Stock / Stok Yönetimi

Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

Ön depolama Pre-buffers / Depo Yönetimi

Yoğun zamanlarda depolama bölgesi önünde yapılan depolama.

Ön Ödeme, Avans Ücret Advanced Charge / Taşımacılık Yönetimi

Bir sevkiyatta, yükün alıcısından tahsil edilmek üzere, bir taşımacılık şirketinin bir diğer taşımacılık şirketine veya gönderene önceden verdiği navlun veya ücret.

Ön Ödeme Prepaid / Satış-Pazarlama

1) Önceden ödenmiş. 2) Ödemenin gönderici tarafından yapılacağını belirten bir taşımacılık terimi.

Ön Sevk İhbarı Advance Shipment Notice (ASN) / Taşımacılık Yönetimi

Malzemenin depoya gelmeden önce mal girişini kolaylaştırmak amacıyla bilgisinin temin edilmesi (Firma, satınalma sipariş numarası, stok kodu, marka, model, tarih, miktar, kap kodu vb. bilgileri içeren doküman; EDI, e-posta, faks ya da telefonla verilebilir. Bu bilgilerin malzeme girişinden önce işlenmesi, fiilî mal girişi sırasında mal kabul hızını artırır.).

Onarım Repairing / Yeşil ve Tersine Lojistik

Tersine lojistik kapsamında toplanan ürünün onarılarak yeniden çalışır veya kullanılabilir hale getirilmesi ve tekrar kullanımı.

Onay Confirmation / Lojistik Bilişim Sistemleri

Elektronik posta kutusu veya EDI sunucusundan gelen, ticarî ortağa gönderilen mesajın ulaştığını veya ilgili adres tarafından alındığını gösteren resmi uyarı (mesaj veya kod).

Onaylı Borçlar Finansmanı Approved Payables Finance (DPF) / Finansman Yönetimi

Alıcı ve satıcı şirketler arasında kazan-kazan işletme sermayesi çözümleri sağlayan sistem.

Onaylı Fiyat Tarifesi Authorized Price List / Dış Ticaret - Satış-Pazarlama

Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve siparişleri işleme koymak için gerekli bilgileri sağlayan ürün ve hizmetler listesi.

Önceden Açıklama Prior Disclosure / Dış Ticaret

İthalatçının kendisine sorulmadan önce gümrük idaresine, yaptığı hata konusunda bilgi vermesi (Eğer bu hata bilinçli olarak yapılırsa bu eylem, sözkonusu kavram kapsamına girmez.).

Operasyon Operation / Lojistik Yönetimi

1) Faaliyet/İşlem/Operasyon. 2) Üretimde bir ürün/parçanın rota kartındaki bir işlem

Operasyon Giderleri Operating Expense (OPEX) / Maliyet Yönetimi

Bir ürün, iş veya sistemin işletme giderleri.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER