Lojistik Terimler

Nakit Devir Hızı Cash-to-Cash Cycle Time / Performans Yönetimi

Yapılan satınalma harcamasının, satış geliri ile karşılanması arasında geçen süre, nakit devir hızı.

Nakliye Komisyoncusu Broker / Taşımacılık Yönetimi

Bir komisyon bedeli karşılığında yük veya taşıma aracı temin eden işletme veya kişi.

Nama Yazılı Konşimento Straight Bill of Lading / Taşımacılık Yönetimi

Ciro yoluyla devredilmesi mümkün olmayan malın mülkiyet hakkı ile beraber devredilmesi ve teslim edilmesi yoluyla devri mümkün olan konşimento türü. (Bu tip konşimentoların üzerine, malın alıcısı olan ithalatçının adı veya unvanı yazılır, taşınan mallar sadece konşimentoda adı yazılan muhataba teslim edilir ve başkasına ciro yoluyla teslim edilmesi söz konusu değildir.

Navlun Bedeli Freight Charges / Taşımacılık Yönetimi

Uluslararası taşıma için ödenen ücret.

Navlun Bedeli Freight Rates / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Freight Charges

Navlun Esası Rate Basis / Taşımacılık Yönetimi

Bir taşıma ücretinin saptanmasını kontrol eden belirli ölçütlerden oluşan sistem.

Navlun Faturası Freight Invoice / Dış Ticaret - Satış-Pazarlama

Navlun satıcı tarafından ödendiğinde düzenlenen taşıma ücretini de gösterir fatura. (Navlun tutarı mal bedeline dahil veya ayrı olarak gösterilebilir.)

Negatif Talep Last Demans Negative / Satış-Pazarlama

İadelerin satışlardan fazla olması

Nehir Bilgi Sistemi River Information Services (RIS) / Taşımacılık Yönetimi

Nehirler, kanallae ve bunların diğer taşımacılık altyapıları ile kesiştikleri yerlerdeki gerçek zamanlı trafik bilgisini toplayarak yayımlayan sistem.

Nehir Kıyısı Ülke Riparian Country / Taşımacılık Yönetimi

Nehir ile ulaşımın mümkün olduğu ülke.

Nesnelerin İnterneti Internet of Things (IoT) / Lojistik Bilişim Sistemleri

Daha fazla kontrol ve verimlilik sağlamak üzere kullandığımız eşya, araba, giysi, cihaz, vd her türlü akıllı nesnenin bugünkü bilişim teknolojisi ile internete bağlanıp birbirleri arasında veri alışverişi yapması.

Net Ağırlık Net Weight / Taşımacılık Yönetimi

1) İçine konduğu paket veya kabın haricinde ürün ağırlığı. 2) Aracın taşıdığı yükün ağırlığı.

Net Fiyat Net Price / Satış-Pazarlama

Tüm indirimler yapıldıktan sonra, müşteriye sunulan nihaî fiyat.

Net Giriş Maliyeti Net Landed Cost / Maliyet Yönetimi

Bkz: Landed Cost

Net Ton Gross Revenue Tonnage (GRT) / Taşımacılık Yönetimi

Geminin yük koyma bölgeleri gibi ticarî alanlarının hacminin ölçüsü.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER