Lojistik Terimler

Mağaza Bazlı Toplama Pick By Store (PBS) / Depo Yönetimi

Depolarda mağaza bazında ürünleri toplama.

Mahrece İade Return to Origin / Dış Ticaret

İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

Makinadan Makinaya İletişim Machine-to-Machine (M2M) Communications / Lojistik Bilişim Sistemleri

Farklı cihazların bir biri ile kablolu yada kablosuz haberleşmesini sağlayan teknoloji. (M2M teknolojisi ile sahada bulunan bir cihazın çevresel olayları toplayarak uzak bir lokasyonda olan farklı bir cihaza topladığı verileri iletmesi yoluyla gerçekleştirilir. Sahadaki olaylara ortam sıcaklığı, ortamdaki nem oranı, bir elektrik yada su sayacının okunması, sayaçların durumu örnek verilebilir).

Mal Bedeli ve Taşıma Ödenmiş Teslim Cost and Freight (CFR) / Taşımacılık Yönetimi

Satıcının sattığı malları gemiye yüklendiği anda alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sadece deniz ve suyolu taşımacılğında kullanılır ve sigorta dahil değildir).

Mal Bedeli, Sigorta ve Taşıma Ödenmiş Teslim Cost, Insurance and Freight (CIF) / Taşımacılık Yönetimi

Satıcının sattığı malları gemiye yüklendiği anda alıcıya teslim edilmiş sayıldığı, ancak gideceği yere kadar navlun ve sigorta masraflarının satıcıya ait olduğu uluslararası teslim kuralı. (Sadece deniz ve suyolu taşımacılğında kullanılır).

Mal Bedeline Göre Ücretlendirme Ad Valorem / Taşımacılık Yönetimi

Taşımacılık ücretinin, taşınan malların değerlerine göre belirlenme sistemi ("Değere göre" anlamına gelen Latince terimdir).

Mal Kabul Alanı Receiving Dock / Depo Yönetimi

Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.

Mal Kabul, Tesellüm Receiving / Depo Yönetimi

Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemi. (İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir. Malzemenin yetkili personelden, alıcı firma yetkilisi tarafından teslim alınma işlemi gerçekleştirilmiş olur.)

Mal Mukabili Ödeme Cash Against Goods / Satış-Pazarlama

1) Alıcının riskini ortadan kaldırmak üzere, malın alıcıya tesliminden sonra yapılan ödeme. 2) Satıcının malı önceden göndererek; mal bedelinin ödenmemesi riskini kabul etmesi durumu.

Mal Teslim Belgesi Receipt of Goods / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Goods Receipt Document

Mal, Hamule, Yük, Emtia, Eşya Goods / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Cargo

Mal Commodity / Satış-Pazarlama

Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

Malların Uluslararası Satışı Sözleşmesi Contracts for the International Sale of Goods (CISG) / Dış Ticaret Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Uluslararası Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen çerçeve sözleşme.

Malmquist-Toplam Faktör Verimliliği (TFV) Endeksi Malmquist-Total Factor Productivity (TFP) Index / Taşımacılık Yönetimi

Birden fazla girdisi ve çıktısı olan bir karar verme biriminin toplam faktör verimliliğini hesaplamakta kullanılan yöntem.

Malzeme elleçleme Material Handling / Depo Yönetimi

Ürünlerin, malzemelerin ve ambalajların hazırlama, üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri boyunca hareketini, depolanmasını, korunmasını ve kontrolünü içeren faaliyetler.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER