Lojistik Terimler

Lojistik Yönetimi Logistics Management / Lojistik Yönetimi

1) Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu içeren tedarik zinciri süreci aşaması. 2) En yüksek müşteri hizmet düzeyini en düşük lojistik maliyetle karşılamak üzere lojistik faaliyetlerin yönetimi.

Lojistik Logistics / Lojistik Yönetimi

Taşımacılık, depolama, paketleme ve katma değerli hizmetleri muayene, gözetim ve denetim, sipariş yönetimi, stok yönetimi, sigorta ve gümrük faaliyetlerinin bütünü.

Lokasyon Rotalama Problemi (LRP) Location Routing Problem (LRP) / Dağıtım Yönetimi

Yer seçim ve araç rotalama problemlerinin birlikte ele alınarak çözüm getirilmesi problemi.

Lokasyon Sırası Location Sequence / Depo Yönetimi

Depoda bir akış yönü tanımlayarak her lokasyona bir sıra numarası verilmesi ve ürünlerin bu akış yönünde toplanması

Lokasyon Statü Raporu Bin Status Report / Depo Yönetimi

Depo lokasyonlarındaki ürünler ve miktarları ile boş yerlerin listesi, depo lokasyonlarının statülerinin gösterimi

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER