Lojistik Terimler

Liman Haven / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Port

Liman Port / Taşımacılık Yönetimi

Yüklerin ve yolcuların aktarılması hizmetlerini sunan, diğer limanlarla bağlantıları sağlayan farklı taşımacılık türlerinin kesişim noktası olan, gemileri dalga, akıntı ve rüzgar gibi etkilerden koruyan ve yükleme/boşaltma yapabilmeleri için çeşitli tesisleri olan suni veya doğal korunaklı su ve kara alanlarının yanısıra gümrük, depolama, liman yönetimi, lojistik gibi çeşitli hizmet tesislerini içerebilen tesis.

Liman Seaport / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Port

Limandan Kapıya Teslim Port to Door Delivery / Taşımacılık Yönetimi

Limana gelen yükün müşterinin lokasyonunda teslimatı.

Lisans License / Taşımacılık Yönetimi

Belirli bir tür işi yapmak üzere işletme veya şahıslara yasal bir mevzuat çerçevesinde verilen izin.

Lojistik Bilişim Sistemi Logistics Information System / Lojistik Bilişim Sistemleri

Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.

Lojistik Harita Logistics Map / Lojistik Yönetimi

Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama vd. lojistik faaliyetleri gösteren diyagram.

Lojistik Hizmet Alan Şirket Logistics Services Client / Lojistik Yönetimi

Bkz: Logistics Services Recipient

Lojistik Köy, Organize Lojistik Bölge Logistics Village / Lojistik Yönetimi

Bkz: Freight Village

Lojistik Köy; Organize Lojistik Bölge, Lojistik Merkez Freight Village / Lojistik Yönetimi

Mümkün olan tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük maliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

Lojistik Maliyetleri Logistics Costs / Lojistik Yönetimi

Lojistik operasyonlar sırasında oluşan taşıma, depolama, stoklama, sipariş işlemleri ve idarî giderlerden oluşan maliyetler.

Lojistik Merkez Logistics Center / Lojistik Yönetimi

Bkz: Freight Village

Lojistik Optimizasyonu Logistics Optimization / Lojistik Optimizasyonu

Lojistik faaliyetler ve sistemlerin; yöneylem araştırması, istatistiksel karar verme vb. yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesi ve çözümlerin testinin yapılması.

Lojistik Performans Endeksi Logistics Performance Index (LPI) / Performans Yönetimi

Dünya Bankası tarafından her iki yılda bir yayımlanan, Dünya’daki lojistik profesyonelden anket yoluyla toplanan nitel verilere dayalı olarak oluşturulan ve yaklaşık 160 ülkenin lojistik performansını gösteren endeks.

Lojistik Yönetimi Konseyi Council of Logistics Management (CLM) / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Bkz: Council of Supply Chain Management Professionals

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER