Lojistik Terimler

Lahey/Visby Kuralları Lahey/Visby Rules / Taşımacılık Yönetimi

Taşıyanın gemiyi denize, yola ve yüke elverişli halde bulundurma yükümlülüğü düzenleyen kurallar

Lardner Kuralı Lardner Law / Taşımacılık Yönetimi

Taşıma maliyetleri yarıya indirilirse ürünlerin sunulabileceği pazar alanının 4 kat artacağını ifade eden kural.

Lastik Tekerlekli Vinç Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane / Taşımacılık Yönetimi

Rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma konteyner elleçleyebilen, iki ayaklı, kendi lastik tekerlekleri üzerinde hareket edebilen vinç.

Laynmetre; Araç Metre Lanes in Meters (LIMs) / Taşımacılık Yönetimi

RO-RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan; 3 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde; dolayısıyla 7,5 metrekarelik bir alanı ifade eden terim.

Lazer Kılavuzu Laser-Guided / Depo Yönetimi

Otomatik yönlendirmeli araçlarda (AGV) aracın yerini belirlemek ve önceden belirlenmiş rota üzerinde gitmesini sağlamak üzere laser kullanan ve araca monte edilmiş kılavuz sistemi.

Lazer Tarayıcı Laser Scanner / Lojistik Bilişim Sistemleri

Barkod okumak üzere hareketli lazer ışığı kullanan sabit veya mobil cihaz.

LEFO Last Expiry First Out (LEFO) / Depo Yönetimi

Son kullanım tarihi en geç olan malın ilk çıkacağını öngören ilke (Böylece ürünün operasyonda kalma süresi daha uzun olmaktadır. Ancak depolama açısından son kullanım tarihinin geçirilmesi riski artmaktadır.).

Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı Lead Logistics Provider (LLP) / Lojistik Yönetimi

Bir şirketin lojistik hizmetlerinin tümünün veya büyük bir kısmının organizasyonunu üstlenen, bu çerçevede lojistik hizmet sağlayıcıları (3PL) seçen, performanslarını değerlendiren ve aralarındaki eşgüdümü sağlayan şirket. Sürekli değişen iş ve müşteri gereksinimlerini dikkate alarak tüm lojistik hizmet gereksinimleri için lojistik firma seçimini yapan, bu lojistik firmaların performansını izleyerek raporlayan, lojistik ağ analizi, planlama, stok yönetimi, proje yönetimi, değişim yönetimi, değişim yönetimi yetkinlikleri olan, katma değer yaratan ve sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştiren şirket.

LIFO Last In First Out (LIFO) / Depo Yönetimi

1) Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke. 2) Bir sisteme son giren öğenin sürece ilk olarak katılması ilkesi.

Liman Harbour / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Port

Liman İşçisi Longshoreman / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Stevedore

Liman İşçisi Stevedore / Taşımacılık Yönetimi

Limanlarda gemilerin yükleme ve boşaltma işlerinde çalışan işci

Liman Konteyner Taşıması Harbor Container Drayage / Taşımacılık Yönetimi

Genellikle uzun mesafeli taşımanın bir parçası olarak limanlarda konteynerlerin kısa mesafeli taşınması.

Liman Rotasyonu Port Rotations / Taşımacılık Yönetimi

Düzenli hat gemilerinin limanlar arasında izleyeceği ve önceden belirlenmiş sabit rotalar.

Liman Topluluk Sistemi Port Community Systems / Lojistik Bilişim Sistemleri

Limanları rekabetçi konumlarını ve süreç verimliliklerini artırmak amacıyla tek bir bilgi paylaşım platformunda biraraya getiren, taşımacılık ve lojistik zincirleriyle entegrasyonunu sağlayan akıllı veri tabanı sistemi.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER