Lojistik Terimler

Kaba Kapasite Planlama Rough-Cut Capacity Planning (RCCP) / Üretim Yönetimi

Üretim veya ana üretim programını kritik (temel) kaynaklar ile kapasite sınırları içinde olup olmadığının planlanması. (Kaynak Planlama’dan daha ince ve ayrıntılı, ama Kapasite Gereksinim Planlamasından (CRP) daha az ayrıntılıdır.)

Kablolu Yönlendirme Sistemleri Wire-Guided Systems / Lojistik Bilişim Sistemleri

Üretim veya depo içindeki araçlara rehberlik etmesi amacıyla zeminin içine yerleştirilen yönlendirici kablo. (Genellikle çok dar koridor uygulamalarında otomatik yönlendirmeli araçlarla kullanılır).

Kablosuz Ağ Wireless Network / Lojistik Bilişim Sistemleri

Radyo Frekansı teknolojisi kullanarak çalışan, elektronik aygıtlar arası veri aktarımını sağlayan ve kablo gerektirmeyen ağ.

Kablosuz Geniş Ağ Takip Sistemi Wireless Wide Area Network (WWAN) Tracking System / Lojistik Bilişim Sistemleri

Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak takibinin yapıldığı merkeze radyo frekansı bazlı (GSM, Mobitex, Telsiz) sistemler üzerinden aktarılarak takibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran-klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

Kabotaj Cabotage / Taşımacılık Yönetimi

1) Bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi. 2) Karayolu taşımacılığında, ilgili ülkede, sadece o ülkenin ticarî araç sürücülerinin çalışma hakkı.

Kabul Belgesi Acceptance / Dış Ticaret

1) amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge. 2) Yükün teslim alındığını teyit ettiği belge (Bu belge ile birlikte taşıyıcının sözleşmesi sona ermiş olur.)

Kaçak Yolcu Stowaway / Taşımacılık Yönetimi

Gemiye kaçak binen yolcu.

Kademe Stoku Echelon Inventory / Stok Yönetimi

Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedarik zincirinin belli bir aşamasındaki stok.

Kağıt Bobin Kıskacı Paper-Roll Clamp / Depo Yönetimi

Kağıt Bobinleri sararak kaldıran, taşıyan ve döndüren çaka eklentisi/ataşmanı.

Kağıt Geri Dönüşümü Mill Broke / Yeşil ve Tersine Lojistik

Kağıt üretim tesislerinde atık kağıtların hamur haline getirilerek geri dönüşümünün sağlanması.

Kale Merkezi Fortress Hubs / Taşımacılık Yönetimi

Havacılıkta dağıtım merkezi. (Bu tür merkezlerin yoğun trafik hacmi nedeniyle diğer havalimanlarına üstünlük kurma avantajı vardır.)

Kalite Güvence Quality Assurance / Performans Yönetimi

Ürün ve/veya hizmetlerin, kalite konusunda öngörülen gerekleri yerine getirmesinde yeterli düzeyde güveni sağlamak üzere uygulanana planlı ve sistematik etkinlikler bütünü. (Bu çerçevede dokümantasyon, eğitim ve denetim faaliyetleri sürekli olarak gerçekleştirilir.)

Kalite Kontrol Quality Control / Üretim Yönetimi

Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi. (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir.)

Kamçı Etkisi Bullwhip Effect / Tedarik Zinciri Yönetimi

1) Tedarik zincirinde geriye doğru ilerlerken, talepteki değişikliklerin etkilerinin çok daha fazla artan oranda değişikliklere neden olması. 2) Tedarik zinciri boyunca siparişlerin gittikçe artan değişkenliği ve bilgi bozulması (Tedarik zinciri yönetiminin temel amaçlarından biri, bu olumsuz etkiyi azaltmaktır.).

Kamçı Etkisi Whiplash Effect / Tedarik Zinciri Yönetimi

Bkz: Bullwhip Effect

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER