Lojistik Terimler

İade Akışlarında İlk Adım First Mile in Return Flows / Yeşil ve Tersine Lojistik

Tersine Lojistikte tüketiciden geriye doğru olan ilk aşama.

İade İndirimi Returns Allowance / Yeşil ve Tersine Lojistik

Bir müşterinin iade etmesine izin verilen ürün miktarı. (Genellikle toplam satınalmaların bir yüzdesi olarak hesaplanır.)

İade İşlemleri Maliyeti Return Processing Cost / Maliyet Yönetimi

Onarım, yenileme, fazlalık, eskime, yaşam süresinin dolması, sorunların teşhisi, ürünlerin değiştirilmesi, ekolojik etmenler gibi nedenlerden dolayı oluşan iade işlemlerinin maliyeti (Bu maliyet, iade sipariş yönetimi, iade taşımaları, geri kazanım, finans, bilgi-işlem, imha ve garanti maliyetlerini kapsar.)

İade Merkezi Returns Center / Yeşil ve Tersine Lojistik

İadelerin gönderildiği merkez/tesis.

İade Sipariş Maliyeti Returns Order Costs / Maliyet Yönetimi

Herhangibir nedenle iade edilen ürünün işlem maliyeti.

İade Stoku Maliyeti Returns Inventory Costs / Maliyet Yönetimi

Herhangibir nedenle iade edilen ürünün değerine göre hesaplanan elde bulundurma maliyeti.

İade Suistimali Return Abuse / Yeşil ve Tersine Lojistik

1) Müşterinin satın almış olduğu başka bir zincire ait olduğu ürünü iade etme durumu. 2) Müşterinin ürün için ödemiş oldukları fiyatın üzerinde bir fiyat karşılığında ürünü iade etme durumu. 3) Müşterinin iade/garanti süresi sona erdikten sonra ürünü iade etmeye kalkışma durumu.

İade Ürün Belgesi Return Goods Authorization (RGA) / Depo Yönetimi

Bkz: Return Material Authorization

İade Ürün Belgesi Return Material Authorization (RMA) / Depo Yönetimi

1) Geri gönderilen ürünün şirketin orijinal ürünü olduğunu gösteren ve iade nedenini belirten form. 2) Genellikle "Garanti/Geri Dönüşüm" bilgisini de içeren, şirketin orijinal ürünleri ile ilgili iade nedenlerini tanımlama yetkisi.

İade Ürün Yetkisi Return Product Authorization / Satış-Pazarlama

Bkz: Return Material Authorization

İade Yönetimi Return Management / Lojistik Yönetimi

Müşteriden tedarikçiye geri gönderilen ürünlerle ilgili taşıma, depolama, geri kazanım, imha vb. işlemlerin yönetimi.

İade Return / Lojistik Yönetimi

Müşterinin, bir bedel ödeyerek satın aldığı malları, hasarlı olmasından dolayı ya da diğer nedenlerle (beğenmeme, parasını ödeyememe, sezon sonu olması, konsinye stok vb.) geri vermesi.

İç Kaynak Kullanımı Insourcing / Lojistik Yönetimi

Dış kaynak kullanımın tersine, faaliyetlerin şirket içi kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilmesi

İç Suyolları Taşımacılığı Inland Shipping / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Inland Waterway Transport

İç Suyolları Taşımacılığı Inland Waterway Transport / Taşımacılık Yönetimi

Nehirler, göller ve kanallar üzerinde özel tip gemiler ile yapılan taşımacılık.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER