Lojistik Terimler

Habersiz Gönderici Naive Host / Taşımacılık Yönetimi

Gönderici firmaların, yasal olmayan işlere haberleri olmadan karıştırılmaları durumu (Örneğin; kaçakçılar yasal olmayan mallarını yasal mallarının yanına ve yasal gönderici firmanın haberi olmadan koyabilirler.)

Hacim Enbüyükleme Cube Maximisation / Taşımacılık Yönetimi; Depo Yönetimi

Bkz: Cube Utilization

Hacim Kullanımı Cube Utilization / Taşımacılık Yönetimi; Depo Yönetimi

1) Araç yüklemede ve depo yerleştirmede, yüksekliğin de kullanılarak yüklerin, optimal bir şekilde istiflenmesi. 2) Küp geometrisi ile ürün boyutları ile lokasyon boyutlarının karşılaştırılarak lokasyonu tam dolduran ürünün söz konusu lokasyona yerleştirilmesi.

Hacim Oranı Cube Rate / Taşımacılık Yönetimi

Taşıma araçlarında ağırlık yerine kullanılan hacim oranı (hafif dökme ürünlerde kullanılır).

Hacimsel Ağırlık Volumetric Weight / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Chargeable Weight

Hafif Montaj Light Assembly / Üretim Yönetimi

Ağır makine ve ekipman gerektirmediği için lojistik merkezlerde de yapılabilen montaj işlemleri

Hafif Ticari Araç Light Commercial Vehicle (LCV) / Taşımacılık Yönetimi

Azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt. (Karayolu Trafik mevzuatında kamyonet olarak adlandırılmaktadır.)

Hafif Yük Otomatik Yönlendirmeli Araç Light Load Automated Guided Vehicle (AGV) / Üretim Yönetimi

Küçük parça ve 250 kg altı hafif yükleri güvenli ve planlı bir şekilde, önceden belirlenen noktalara bilgisayar destekli olarak, zemindeki kablolar, optik sistemler vb. sistemler yardımıyla taşıyan otomatik yönlendirmeli araç.

Hak Devri Assignment / Satınalma Yönetimi

Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

Hak Talebi Claim / Lojistik Yönetimi

Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlali veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.

Haksız fark Discrimination / Taşımacılık Yönetimi

Tarifelerde görülüp de maliyetlerin haklı çıkarmadığı fark.

Haksız İndirim Rebate / Satış-Pazarlama

Fiyatların tarifelerin altında haksız rekabet yaratacak seviyeye indirilmesi

Ham Petrol Boru Hattı Crude Oil Pipeline(COP) / Taşımacılık Yönetimi

Ham petrolün taşındığı boru hattı.

Hammadde Raw Material / Stok Yönetimi

Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.

Harcanmayan Envanter Non-Expendable Inventory / Stok Yönetimi

Üretim süreçlerinde kullanılmayan belirli ömrü baoyunca özelliklerini oruyan makine, ekipman gibi demirbaşlar.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER