Lojistik Terimler

Garanti Belgesi Certificate of Guarantee / Dış Ticaret

İthal edilen ve satış sonrası bakım-onarıma tabi ürünler için resmi kurumlarca verilen ve ithalatı yapan firmanın satış ve satış sonrası hizmet taahhütlerini içeren belge.

Garanti Maliyetleri Warranty Costs / Üretim Yönetimi

Belirli bir süre kapsamında ücretsiz ürün değiştirme ve bakım-onarım maliyetleri.

Garanti Guarantee / Satınalma Yönetimi

Satınalma işlemlerinde kalite standartları ve diğer taahhütlerin beyanında kullanılan performans güvencesi.

Gaylord Gaylord / Depo Yönetimi

Genellikle kullanılan paletin en ve genişlik boyutlarıyla eşleştirilmek üzere boyutlandırılmış büyük ve katlı kap (Gaylord bu özgün kap çeşidi ile eş anlamlı hale gelmiş ticari bir markadır).

Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) Gross Domestic Product (GDP) / Dış Ticaret

Bir ekonomide belirli bir dönemde üretimi tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile ifade edilen toplam değeri.

Gazete Satıcısı Problemi Newsvendor Model / Stok Yönetimi

Bkz: Newsboy Model

Gazeteci ÇocukProblemi Newsboy Model / Stok Yönetimi

Değişken talebe göre tedarikçiye verilecek sipariş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir matematiksel stok modeli.

Geçici Kabul (Depo) Temporary Admission / Depo Yönetimi

Depoya gelen malzemelerin kesin kabulünden önce yapılan kabul işlemi. (Geçici kabule alınan malzemelere çeşitli kontrol işlemleri uygulanarak kesin kabul işlemine geçilir.)

Geçici Kabul (İthalat) Temporary Importation / Dış Ticaret

Hammadde, yarı ürün veya ürün maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik vb.) bulunarak veya bulunmayarak, yarı ürün veya ürün haline getirilmesi ve yurtdışına çıkarılması. (Bu maddelerin yurtdışına çıkarılmasında ambalaj maddesi olarak kullanılmak ve/veya üzerine monte etmek amacıyla yurtdışından getirtilecek eşya da geçici kabul rejiminden yararlanır. Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanarak o ülkenin gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.)

Geçiş Koridoru Cross Aisle / Depo Yönetimi

Depolarda, koridorlar arası geçişi sağlayan koridor.

Geçit Gateway / Taşımacılık Yönetimi Lojistik Bilişim Sistemleri

1) Yükün taşıyıcılar arasında aktarıldığı/başka güzergahlara hizmet veren taşıyıcılara verildiği nokta veya taşıyıcının tam servis veren iki işletme biriminin birleştiği yer. 2) Taşıyıcılar arasında yük bilgisinin değiştirilme noktası veya iki taşımacılık sistemi arasında bilginin serbestçe aktığı kanal.

Geçmişte Sıradışı Talep Flyer Demand in History / Satış-Pazarlama

Geçmiş satış verileri içinde normal sapmalar dışında olan talep verisi

Gelen Malzeme Muayenesi Incoming Inspection / Depo Yönetimi

Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.

Geleneksel Depo Conventional Warehouse / Depo Yönetimi

Bkz: Warehouse

Geleneksel İşletme Brick-and-Mortars / Üretim Yönetimi

Tümüyle e-ticaret tabanlı olmaktan ziyade bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan geleneksel firma.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER