Lojistik Terimler

Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme Activity Based Costing (ABC) / Maliyet Yönetimi

Hatasız ürün ve süreç maliyetlendirmesi için giderleri faaliyetlerle, nesnelerle ve süreçlerle ilişkilendiren bir maliyet hesaplama sistemi.

Faaliyet Tabanlı Yönetim Activity Based Management (ABM) / Tedarik Zinciri Yönetimi

İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı maliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Farklı Sürüş Zamanlı Araç Rotalama Problemi Vehicle Routing Problem with Multiple Driving Ranges (VRPMDR) / Dağıtım Yönetimi

Araçların sefer mesafe ve sürelerinin farklı olduğu araç rotalama problemi.

Fason Üretim Subcontract Production / Üretim Yönetimi

Yarı ürün veya ürünlerin, malzemelerin verilerek veya verilmeyerek, belirlenmiş koşullara uygun şekilde, kendi adına başka işletmelerde ürettirilmesi.

Fazla Overage / Taşımacılık Yönetimi

İstenenden fazla miktar.

Fazla Mal Surplus Property / Stok Yönetimi

Gereğinden fazla ürünlerin satış veya takas yoluyla elden çıkarılması.

Fazla, Eksik ve Hasarlı Şikayeti Over, Short & Damaged (OS&D) / Taşımacılık Yönetimi; Depo Yönetimi

Yükün taşınması veya depolanması esnasında oluşacak herhangi bir fazla, eksik ve hasar durumunda zararın karşılanması için başvurulan tazminat.

Felaket Önleme Planı Disaster Recovery Planning / Lojistik Bilişim Sistemleri

Programlar, aygıtlar ve verilerin önemli hasar ve kayba uğrama olasılığına karşı alınan önem planı.

FIATA Kombine Taşımacılık Konşimentosu FIATA Combined Transport Bill of Lading (FBL) / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Multimodal Bill of Lading

Filo Yönetimi Fleet Management / Taşımacılık Yönetimi

Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan taşıma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve takibi gibi etkinliklerin tümü.

Fire Wastage / Depo Yönetimi

Hasar, çürüme, sızıntı, büzülme, bozulma gibi nedenlerle oluşan mal kaybı.

Fiyat İndirimli Sözleşme Price Discount Contract / Satınalma Yönetimi

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satılamayan ürünler için geri ödeme oranının, ürünün alıcı satış fiyatına göre değiştiği sözleşme.

Fiyat Koruması Price Protection / Satış-Pazarlama

Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

Fiyat Sabitleme Price Fixing / Satış-Pazarlama

Ürün fiyatını sabit tutmak üzere tedarikçiler arasında yapılan gizli, dolayısıyla etik olmayan anlaşma.

Fiyat Teklif Talebi Request for Quotation (RFQ) / Satınalma Yönetimi

Genellikle RFP ile birlikte kullanılan işin tümü ve kalemlerine göre istenen fiyatların talep edildiği doküman.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER