Lojistik Terimler

e-Alışveriş e-Shopping / Satış-Pazarlama

Bkz: e-Tailing

e-Fatura e-Invoice / Satış-Pazarlama

Bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (Gelirler İdaresi Başkanlığı) üzerinden gerçekleştirildiği, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura çeşidi. (e-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Ayrıca kağıda basılmaz. İtiraz süreleri, iptal ya da iadesi kağıt faturaya göre farklılık gösterir.).

e-İş e-Business / Lojistik Bilişim Sistemleri

Bkz: Electronic Business

e-Lojistik e-Logistics / Lojistik Bilişim Sistemleri

1) Tüm Tedarik zinciri sürecinde, resmi veya özel ağlarda (internet, intranet) ürün, bilgi ve parasal hareketlerin planlama, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını içeren genel bir kavram. (Örneğin; müşterinin gerçek zamanlı (online) siparişinin işletmeden-müşteriye (B2C) ve işletmeden işletmeye (B2B), müşteri hizmeti olarak takip ve izlenmesi). 2) Internet üzerinde verilen siparişin ilgili ürünün teslimine kadar geçen süreç kapsamında her türlü hareket ve bilgi akışının elektronik ortamdan sürekli takibi.

e-Market e-Market / Satış-Pazarlama

Market ürünlerinin (gıda, temizlik malzemesi gibi) internet üzerinden satın alınması.

e-Perakende e-Retailing / Satış-Pazarlama

Bkz: e-Tailing

e-Perakende e-Tailing / Satış-Pazarlama

Mal ve hizmetlerin pazarda internet yoluyla satılması, elektronik perakendecilik.

e-Tedarik e-Procurement / Satınalma Yönetimi

Internet tabanlı teknolojik altyapı kullanarak ürün ve hizmetlerin tedariği.

e-Ticaret e-Commerce / Lojistik Bilişim Sistemleri

Bkz: Elektronic Commerce

Eğimli Tepsi Ayrıştırıcı Tilt-Tray Sorter / Depo Yönetimi

Ürünleri ayrıştımak için konveyöre monte edilmiş ardışık eğilebilir tepsiler kullanan ayrıştırıcı. (Tepsi üzerinde taşınan ürün, ayrıştırılacak noktaya geldiğinde tepsi sağa veya sola eğilerek bırakılmış olur.)

Ek Talep Additional Demand / Satış-Pazarlama

Tahmine, proje satışları gibi manuel olarak eklenmiş talep.

Ek Yük Co-Load / Taşımacılık Yönetimi

1) Farklı terminallerden gelip de tek bir yük olarak gönderilmek üzere birleştirilen iki ayrı mal. 2) Bir şirketin bir diğer şirkete verdiği yük.

Ek Yükümlülük Variety / Taşımacılık Yönetimi

Uluslararası Teslim Kuralları (Incoterms) ile birlikte kullanılan ve taraflara ek yükümlülük doğuran şartlar. (Bunların başlıcaları; FIOS (yükleme, boşaltma ve istifleme hariç), (UN)LOADED (yüklemesi yapılmış/yapılmamış), (UN)LANDED (boşaltması yapılmış/yapılmamış) ve DEMURRAGE (yükleme/boşaltmanın süresi içerisinde yapılamamasından kaynaklanan ek masraflardır))

Ekipmanlı Liman Tool port / Taşımacılık Yönetimi

Altyapı ve vinç, tesis gibi üstyapılara da sahip olan liman. (Özel şirketler bu varlıkları kiralayabilmektedir. )

Eklenti; Ataşman Attachment / Depo Yönetimi

Genellikle forkliftlere takılarak farklı elleçleme işlemelerinin yapılmasına olanak veren ekipman.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER