Lojistik Terimler

Dağıtılmış Stok Distributed Inventory / Stok Yönetimi

Aynı malzeme stoğunun farklı yerlerde bulundurulması.

Dağıtım Ağı Distribution Network / Dağıtım Yönetimi

Ürünlerin sevk noktalarından teslim noktalarına kadar geçen süreçte yer alan, depo, rota, satış noktası, vb. gibi öğelerin tanımlandığı sistem.

Dağıtım Deposundan Teslim (DAT) Distribution Center Delivery (DCD) / Dağıtım Yönetimi

Ürünlerin bölge deposu veya dağıtım merkezinde müşterilere teslimini ifade eden yurtiçi teslim şekli.

Dağıtım Gereksinimlerinin Planlaması Distribution Requriments Planning (DRP) / Dağıtım Yönetimi

Dağıtım ağı içinde hangi ürüne, ne zaman, ne kadar ve nerede gereksinim duyulacağının ve bu gereksinimin nasıl karşılanacağının planlanması.

Dağıtım Kanalı Distribution Channel / Dağıtım Yönetimi

1) İşletmenin ürettiği ve/veya sunduğu malların/hizmetlerin, işletmeden son kullanıcıya kadar olan akışında, bu akış üzerinde yer alan noktaların bütünü (Örneğin dağıtım merkezleri, bayiler, satıcılar vb.). 2) İşletmenin distribütör, zincir market, perakendeci, çağrı merkezi veya e-ticaret aracılığıyla ürünlerinin dağıtıldığı sistem.

Dağıtım Kaynakları Planlaması Distribution Resources Planning (DRP II) / Dağıtım Yönetimi

Dağıtım gereksinimlerini karşılamak amacıyla taşıma araçları, depolama ve yükleme-boşaltma kapasiteleri, işçilik, finansman vb. dağıtım kaynaklarının belirli kısıt ve ölçütlere göre planlanması.

Dağıtım Merkezi Hizmet Ücreti Distribution Center Fee / Depo Yönetimi

Dağıtım merkezinin yaptığı tüm lojistik faaliyetler için kg, palet vb. başına belirlemiş olduğu hizmet ücreti.

Dağıtım Merkezi Distribution Center / Dağıtım Yönetimi

Müşterinin talep ettiği ürünleri, kısa sürede karşılamaya yönelik, dağıtım fonksiyonuna ve perakendeye destek amaçlı olarak kurulmuş büyük ölçekli, müşteri siparişlerine göre hızlı, sık ve yoğun sevkiyatlara uygun bir tesis. (Çok çeşitli ürünleri içerir. Stoklar düşük düzeyde tutulur. Stok devir hızları yüksektir. Müşterilere toplu sevkiyat gerçekleştirmek üzere birden fazla firmadan gelen ürünlerden ürün karması hazırlanır ve sevkedilir. Ürünlere yönelik depolama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyat işlemleri yapılır.)

Dağıtım Distribution / Dağıtım Yönetimi

Ürünlerin belirtilen zaman, miktar vb. koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere sevk ve teslim edilebilmesi (gönderilmesi) için gerçekleştirilen işlemler bütünü (Bu kapsam altında, dağıtım merkezleri gibi tesisler de dikkate alınır).

Dalgasal Toplama Yöntemi Wave Picking Method / Depo Yönetimi

Sevkedilecek malzemenin bekleme süresini enazlamak için toplama listelerini seçme ve sıralama yöntemi (Toplama emirlerinin, aynı ürünler, aynı taşıyıcı, aynı varış noktası biçiminde trafikteki yeşil dalgaya benzer şekilde dalgalar halinde oluşturulmasıdır. Bölgesel toplamada toplama emirleri bölge bazında oluşturulur, tüm bölgeler aynı zamanda toplanır, ürünler daha sonra sınıflandırılır ve sevkiyata göre konsolide edilir. Dalgasal toplama ise daha hızlı bir yöntemdir, toplama emirleri düzenlenirken taşıma aracı ve varış noktaları dikkate alınır).

Damping Dumping / Dış Ticaret

Bir malın pazar değerinin ve maliyetinin altında satılması sonucu başka firmaların zarar görmesi.

Dar Koridor Çakası Reach Truck / Depo Yönetimi

Dar koridorlarda kullanılan, yandan yüklemeli çatallı kaldıraç. (Dar Koridor Çakası).

Dar Koridor Narrow Aisle / Depo Yönetimi

Paletlerin raflara yüklenmesi ve boşaltılmasında dar koridor çakalarının (reach truck) kullanıldığı koridor (Bu tip koridorların genişliği, 240-330 cm. arasında olup depo alanı/hacmi kullanımı açısından daha verimlidir.)

Dara Tare Weight / Taşımacılık Yönetimi

Taşıma aracının veya kabının boş ağırlığı.

Darboğaz Bottleneck / Üretim Yönetimi

Sürecin kapasitesini sınırlayan aşama (Darboğaz kapasite arttırıldığında, süreç kapasitesi de buna paralel olarak artarken, darboğaz olmayan bir kapasite arttığında, süreç kapasitesi artmayacaktır.).

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER