Lojistik Terimler

Çaka Forklift / Depo Yönetimi

Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme, istifleme vb. elleçleme işlemleri için kullanılan çatallı taşıma/kaldırma aracı, çatallı kaldıraç (forklift).

Çaka Lift Truck / Depo Yönetimi

Bkz: Forklift

Çalışan Başına Katma Değer Verimliliği Value Added Productivity Per Employee / Performans Yönetimi

Yaratılan toplam katma değerin, toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilen değer.

Çalışma Açıklığı Working Clearance / Depo Yönetimi

Depolarda istiflenen yüklerin üst kısmı ile depo tavanı kirişleri veya yağmurlama sistemi gibi tesisatlar arasında bırakılan boşluk.

Çapraz Bağlantı Cross Tie / Depo Yönetimi

Ürünlerin sıralarının çapraz istiflemede olduğu gibi birbirine dik şekilde üst üste konulması (Çapraz istiflemeden tek farkı, çapraz sıranın iki veya daha çok sıradan sonra yapılmasıdır).

Çapraz Bant Ayrıştırıcı Cross Belt Sorter / Depo Yönetimi

Malzemeleri ayrıştırılarak sıralanması için bir konveyör üzerine monte edilmiş çarpraz bantların kullanıldığı konveyör. (Ana konveyörün üzerinde her ayrıştırma aşamasında ana konveyörün ilerleme yönüne dik çalışan küçük bant konveyörler bulunur).

Çapraz Dağıtım Cross Distribution / Depo Yönetimi

Aynı ürünün deponun farklı koridorlarına konulması. (Böylece bir koridorda bir problem olduğunda ürün farklı koridordan tedarik edilebilir.)

Çapraz İstifleme Cross Stacking / Depo Yönetimi

İstif dengesini artırmak amacıyla ürünlerin uygun çapraz açılarda (birbirine dik gelecek şekilde) yerleştirilmesi.

Çapraz Kanal Cross-channel (BtoC) / Satış-Pazarlama

Bir pazarlama kanalınını desteklemek amacıyla kullanılan farklı bir pazarlama kanalı.

Çapraz Sevkiyat Lojistiği Cross Docking Logistics (CDL) / Lojistik Yönetimi

Herhangi bir taşıma aracıyla gelen ürünlerin doğrudan bir diğer taşıma aracına aktarılması amacıyla bir ara deponun veya sahanın kullanıldığı lojistik.

Çapraz Sevkiyat Cross Docking / Depo Yönetimi

1) Tedarikçilerden gelen malların, depo içinde yerleştirilmeden, belli bir süre içinde sevk noktalarına gönderilmesi işlemi. 2) Farklı ürünlerin depoya ambalajlı olarak gönderildiği ve depoda sevkiyat noktalarına göre birleştirilerek genelde 24 saat içinde sevk edildiği depolama süreci. (Ürünler gönderilecekleri noktalara göre sipariş bazında farklı ambalajlar içine hazır şekilde depoya gönderilir. Ürünler depoda en kısa sürede hiçbir detay elleçlemeye tabi tutulmadan sevk edilir. Depo mekanının en ekonomik ve kısa süre ile kullanıldığı yöntemdir. Bu yöntemle elleçlenecek ürünlere göre inşa edilecek depoda gerekli taban alanının büyüklüğü, rampa sayısının ve elleçleme ekipmanlarının fazlalığı en önemli etkenlerdir.)

Çapraz Sevkıyat X-Dock / Depo Yönetimi

Bkz: Cross Docking

Çapraz Toplama Transversal Picking / Depo Yönetimi

Bkz: S-shape Picking

Çatal Konumlandırıcı Fork Positioner / Depo Yönetimi

Operatörün çakadan inmeden çatallar arasındaki mesafeyi ayarlayabildiği ekipman.

Cazibe Noktası Hotspot / Lojistik Yönetimi

Lojistik açısında avantajlar sağlayan lokasyon.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER