Lojistik Terimler

B Kanalı B Channel / Satış-Pazarlama

İkinci kalite ürünler ile birinci kalite ürünlerden yeniden değerlendirme veya geri kazanım yoluyla elde edilen ürünlerin satıldığı kanal.

Bağ Çözme Unlashing / Taşımacılık Yönetimi

Konteyner içindeki malın bağlarını çözme işlemi.

Bağımlı Talep Dependent Demand / Satış-Pazarlama

Başka bir ürünün talebi ile orantılı olarak talebi hesaplanabilen malzemelere ilişkin talep yapısı (Örneğin yarı ürünler, hammaddeler, yardımcı maddeler).

Bağımsız Talep Independent Demand / Satış-Pazarlama

Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı. (Örneğin müşteri siparişleri, yedek parça).

Bağımsız Ticaret Değişimi Independent Trading Exchange (ITE) / Lojistik Bilişim Sistemleri

E-pazar alanı veya sanal ticaret ağında B2B ile eş anlamlı olarak kullanılan terim.

Bakım-Onarım-İşletme Malzemeleri (BOİM) Maintenance, Repair and Operating Supplies (MRO) / Üretim Yönetimi

Satın alınan, ama bitmiş ürün içinde yer almayan, bakım, onarım ve işletme amaçlı malzemeler grubu.

Balya Kapasitesi Bale Cubic Capacity / Taşımacılık Yönetimi

Gemi tümüyle balya yüklerle yüklendiğinde taşıyabileceği tam balya yükü cinsinden kapasitesi (Tam balya yükünden küçük hacimler hariç tutulur).

Balya Bale / Depo Yönetimi

Malzemelerin, ip veya demir tel kullanılıp sıkıştırılarak oluşturulan yük birimi (ünitesi).

BAMECA BAMECA / Taşımacılık Yönetimi

Balkanlar, Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinin kısaltması.

Bant Konveyör Belt Conveyor / Depo Yönetimi

Yüklerin bir motor tarafından hareket ettirilen kauçuk, çelik veya tel örgüden yapılmış bantlar yardımıyla taşındığı konveyör.

Barkod, Çubuk Kod Bar Code / Lojistik Bilişim Sistemleri

Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi-boşluk kombinasyonları.

Baş Güverte; Ana Güverte Main Deck / Taşımacılık Yönetimi

Geminin baştan kıça uzanan en üstteki güvertesi.

Baş İtici Pervane Bow-thruster / Taşımacılık Yönetimi

Geminin baş tarafında ve ona dik konumda olan, gemiye ileri geri yönde değil, yan yönde hareket veren pervane.

Basin Basin / Taşımacılık Yönetimi

Doğal ya da yapay olarak tarama ile oluşturulmuş kapalı ya da yarı kapalı su alanları.

Başlatma Dispatch / Taşımacılık Yönetimi

1) Personel veya araçların müşterilere atanma prosedürü. 2) Faaliyetlerin başlatılması, 3) Taşıyanın operasyonu belirlenmiş olan starya süresinden önce tamamlanması halinde ödediği ücret.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER