Lojistik Terimler

Atık Malzemeler Waste-Materials / Lojistik Yönetimi

Kullanılmayan, değersiz veya istenmeyen olarak uzaklatırışması gereken malzemeler.

Atık Waste / Üretim Yönetimi

Üretim sürecinde oluşan, çevresel açıdan zarar oluşturan ve uzaklaştırılması gereken maddeler.

Atölye Üretim Kontrol Sistemi Shop Floor Production Control System / Lojistik Bilişim Sistemleri

Atölyenin tüm iş merkezlerinde kapasiteleri, stokları ve akış zamanlarını kontrol etmek üzere verilerinin toplama ve raporlanma sistemi.

Avrasya Demiryolu Hattı Eurasian Continental Bridge / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Eurasian Land Bridge

Avrupa Birliği ( AB) European Union (EU) / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir topluluk.

Avrupa Demiryolu Ajansı European Railway Agency (ERA) / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Avrupa demiryolu sisteminin ortak kullanımı amacıyla, demiryolu işletmecileri ve üreticileri için gereksinimleri ve standartları belirleyen kurum.

Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi European Railway Traffic Management System (ERTMS) / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Tren kontrol ve kumanda sistemleri için Avrupa çapında tek bir standart oluşturmak üzere demiryolu taşımacılığı kapsamında sınırlararası ortak kullanımı,verimliliği ve güvenliği artırmak amacıyla Avrupa Birliği tarafından oluşturulan sistem.

Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemi Galileo Global Navigation Satellite System (GNSS) / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Avrupa Birliği ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından oluşturulan küresel konumlama sistemi.

Avrupa Ulaştırma Ağı Trans-European Network (TEN) / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Bkz: Trans-European Transport Network

Avrupa Ulaştırma Ağı Trans-European Transport Network (TEN-T) / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

1993 yılındaki Maastrich anlaşması ile ekonomik ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak, iç pazarı tevik ederek tek Avrupa kurma amacına yönelik olarak Avrupa Birliği ülkeleri arasında oluşturulan ulaştırma ağı.

Ayak Koruyucu Leg Protector / Depo Yönetimi

Raf ayaklarını özelikle çaka çarpmalarına karşı korumak üzere ayak etrafında uygun yere monte edilmiş metal siper.

Ayırma/Sıralama Sorting / Depo Yönetimi

Depoda manuel veya otomatik olarak ayırma, sınıflandırma veya sıralama işlemi

Ayırtılmış Reserved / Depo Yönetimi

a) Depolama yerinin belli bir yükün depolanması için ayırtılması, b ) İleriki tarihe ait bir sipariş için depodaki ürünün referans verilerek ayırtılması

Ayna Etkisi Mirror Effect / Taşımacılık Yönetimi

Havayolu taşımacılığında yeni rotalar için ikili antlaşma imzalandığında oluşan etki (Yeni açılan rota üzerinde hizmet yok iken, sözkonusu iki ülkenin havayolu şirketleri aynı zamanda hizmet vermeye başlayacaktır.)

Aynı Gün Teslimat Same Day Delivery / Lojistik Yönetimi

Göndericiden teslim alınan ürünün aynı gün içinde alıcıya teslim edilmesi.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER