Lojistik Terimler

Araç Takozlama Sistemi Vehicle Restraint Systems / Depo Yönetimi

Yük taşıtlarının yükleme rampasından uzaklaşmasını önleyen takozlama sistemi

Aracı Bilgisayar Sistemi Brokered Systems / Lojistik Bilişim Sistemleri

Farklı şirketlere veya kuruluşlara ait olan farklı bilgisayar sistemlerinin, kendi aralarında bilgi aktarımına izin verecek şekilde bağlanması (Örneğin, bir müşteri, siparişlerinin durumuna, kendi ve tedarikçinin bilgisayar sistemleri üzerinden erişebilir.)

Aracı Kuruluş Intermediary / Lojistik Yönetimi

Lojistik sürecinde göndericiler ve alıcılar arasında çeşitli hizmetler sunan kuruluş (nakliye komisyoncuları gibi)

Araçtan-Araca İletişim Teknolojisi Mobile ad hoc Network (MANET). / Lojistik Bilişim Sistemleri

Bkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) Technology

Araçtan-Araca İletişim Teknolojisi Vehicle-to-Vehicle (V2V) Technology / Lojistik Bilişim Sistemleri

Araçların birbirleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere tasarlamış otomobil teknolojisi.

Araçtan-Araca İletişim Teknolojisi Vehicular ad hoc Network(VANET). / Lojistik Bilişim Sistemleri

Bkz: Vehicle-to-Vehicle (V2V) Technology

Aralıklı Üretim; Kesikli Üretim Discrete Manufacturing / Üretim Yönetimi

Belirli bir siparişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler halinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, ürün geçişi, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.).

Art Bölge Hinterland / Taşımacılık Yönetimi

1) Taşıma modları içinde yer alan bir limanın varolan konum ve coğrafî sınırlarına ek olarak terminal, depolama ve aktarma operasyonları ile diğer taşıma modları arasında transit geçişin sağlanabildiği alana kadar uzanan bölge. 2) Liman, demiryolu istasyonu gibi lojistik merkezlerin hizmet verdiği karasal bölge.

Asgari Stok Düzeyi Minimum Inventory / Stok Yönetimi

Bkz: Safety Stock

Aşırı Yük; Ek Ücret Surcharge / Taşımacılık Yönetimi

1) Taşıyabileceğinden fazla yükleme, doldurma, 2) Başta akaryakıt olmak üzere girdi fiyatları artışı kaynaklı ek ücret.

Aşırı Yükleme Overload / Taşımacılık Yönetimi

Aracın taşıma kapasitesinin üzerinde yüklenmesi.

Askılı Giysi Rafı Garment Rack / Depo Yönetimi

Askılı giysilerin tek veya çok katlı biçimde depolanması ve taşınmasında kullanılan tekerlekli ekipman.

Askılı Giysi Garment on Hanger (GOH) / Depo Yönetimi

Askıda duran hazır giyim ürünü.

Asorti Assortment / Satış-Pazarlama

Ürünlerin satış noktalarındaki talep dağılımlarına bağlı olarak, genellikle farklı ölçülere (bedenlere), bazen renklere göre oluşturulan karması.

Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar (AEEE) Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) / Yeşil ve Tersine Lojistik

Elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olarak çalışan, içerisinde bir veya daha fazla elektrik iletim elemanı bulunduran ve kullanım ömrünü tamamlamış ekipman atığı.

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER