Lojistik Terimler

Aktif İstif Active Block / Depo Yönetimi

Sürekli hareket halinde bulunan yük istifi.

Aktif Stok Active Stok / Stok Yönetimi

Belli dönemlerde sipariş edilen ve talebi o dönemde karşılamak üzere elde bulundurulan stok (İki sipariş arası sürede, ortalama talebi karşılamak için bulundurulan stoklardır).

Alıcı Değiştirme Reconsignment / Taşımacılık Yönetimi

Yükün, aynı veya farklı yöndeki alıcıya yönlendirilmesi durumu. (Yükün farklı alıcıya yönlendirilmesi durumudur. Söz konusu alıcı, aynı yönde olabilir veya olmayabilir.)

Alıcı Yerinde Teslim (ALT) Buyer Place Delivery (BPD) / Taşımacılık Yönetimi

Yurtiçi ticaret işlemlerinde ürünün alıcının kendi yerinde teslimi (alıcı yerine kadar olan tüm sorumluluklar satıcıya aittir).

Alıcı Consignee / Taşımacılık Yönetimi

Ürünü teslim alan taraf.

Altıncı Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcı (6PL) 6PL Intermediary Provider / Lojistik Bilişim Sistemleri

Büyük veri (big data) analizi yoluyla lojistik sektöründe müşteriler ve tedarikçiler arasında uzun süreli, dinamik ve stratejik ilişkiler oluşturmak üzere özel olarak tasarlanmış yazılım platformu oluşturan araç, depo vb varlıkları olmayan şirket

Altyapı Hizmetleri Utilities / Depo Yönetimi

Depoların elektrik, su, gaz, haberleşme, vd. altyapı giderleri.

Ambalaj Malzemesi; Paketleme Malzemesi Packaging Material / Ambalajlama-Paketleme

1) Ürünü koruyan, pazarlama amacıyla kullanılabilen ve ürünün içine konulduğu malzeme. 2) Ürünlerin taşınması ve depolanması sırasında zarar görmesini veya zarar vermesini önlemek amacıyla kullanılan malzeme.

Ambar Tesellüm Fişi (ATF); Ambar Teslim-Tesellüm Fişi Goods Receipt Document / Depo Yönetimi

1) Depoya teslim edilen malzemeler için düzenlenen, gönderenin, alıcının ve taşıyıcının imzalarının bulunduğu, yük ve adres bilgilerini içeren belge. 2) Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, sözkonusu hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle sözkonusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evrak.

Ambar Teslim-Tesellüm Fişi Goods Received Note (GRN) / Depo Yönetimi

Bkz: Goods Receipt Document

Amerikan Palet American Pallet / Ambalajlama-Paketleme

Kuzey Amerika ülkelerinde kullanılan l00 cm x l20 cm ölçülerindeki palet.

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü American National Standards Institute (ANSI) / Kurumlar-Projeler-Uluslararası Sözleşmeler

Özellikle EDI (Elektronik Veri Transferi) standartlarının belirlenmesi için bazı alanlarda Amerikan ulusal standartlarını geliştirmek, sürdürmek ve resmî olarak duyurmak için yetkilendirilmiş olan, kar amacı gütmeyen bir organizasyon.

amir Banka Issuing Bank / Dış Ticaret

Satınalma yapılırken , alıcının akreditif istemek için gittiği banka.

Ana Liman Hub Port / Taşımacılık Yönetimi

Hinterlantlarından ithal/ihraç ettikleri kendi orijinal bölgesel yükleri olan, ayrıca diğer limanlardan gelen ulusal yada uluslararası yüklerin uğrak veya besleme limanlarına aktarılmasını da (aktarma hizmeti) sağlayan liman.

Ana Güzergah Main Line / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Main Route

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER