Lojistik Terimler

Akıllı Lojistik Smart Logistics / Lojistik Yönetimi

Maliyetleri düşürmek, süreçleri iyileştirmek, hızı ve izlenebilirliği artırmak üzere çağdaş bilişim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen lojistik.

Akıllı Yük Taşımacılığı Co-modal Freight Transport / Taşımacılık Yönetimi

Yük taşımacılığında en iyi faydayı sağlamak üzere taşıma modlarının akıllı kullanımı. (Ayrı ayrı her taşıma modunun avantajlarının optimize edilmesini hedefler. Bu optimizasyonda ekonomik, çevresel ve toplumsal faydalar dikkate alınır).

Akreditif Documentary Credit / Dış Ticaret

Bkz: Letter of Credit

Akreditif Letter of Credit (LC) / Satış-Pazarlama

Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrazı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/banka garantisi.

Aktarım Süresi Float Time / Satış-Pazarlama

Dokümanların, ödemelerin, ticarî iş yapan bir kurumdan diğerine ulaşması için gereken zaman.

Aktarma Limanı Transshipment Port / Taşımacılık Yönetimi

Genellikle konsolidasyon veya dekonsolidasyon amacıyla yüklerin gemiden gemiye aktarıldığı liman.

Aktarma Merkezi Anlaşmaları Hub-and-Spoke Aggreements / Taşımacılık Yönetimi

Havayolu şirketlerinin bir havalimanının aktarma merkesi olması konusundaki anlaşmaları (Yükler öncelikle bu merkeze gider ve oradan dağıtılır. Bu durum, yükün doğrudan uçuş yapması olasılığını azaltır, ancak toplam verimliliği arttırır.).

Aktarma Merkezi Hub / Dağıtım Yönetimi

1) Genelde farklı taşıma modları (havayolu, karayolu, vd.) veya aynı taşıma modunda farklı araçlar (kamyon, kamyonet) arasında ürünlerin aktarıldığı, ürünlerin çok kısa süreli olarak kaldığı tesis. (Ürünlerin salt giriş (ürün kabul) ve çıkış (sevk) işlemlerinin yapıldığı çapraz sevkiyat (crossdocking) noktalarıdır. Genellikle ürünler ertesi güne kalmaz. Aktarım merkezleri arası taşıma maliyetlerinden tasarruf ve aktarma merkezi bazında hızlı hizmet olanağı sağlanır. Tedarik zinciri içinde bir lojistik hizmet noktasıdır. En tipik örneği, kargo firmalarının kullandığı aktarma merkezleridir.) 2) Bir taşımacılık ağındaki toplama ve dağıtım noktası. 3) Lojistik akışların merkezinde yer alan lojistik platform.

Aktarma Merkezi Hub and Spoke System / Taşımacılık Yönetimi

Çevresindeki havalimanlarına doğrudan uçuşları olan (spoke) havalimanı (hub) sistemi. (Genellikle yurtiçi noktalara bağlantısı olan uluslararası havalimanıdır

Aktarma Merkezi Transshipment Center / Dağıtım Yönetimi

Bkz: Hub

Aktarma Interchange / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Transshipment

Aktarma Transship / Taşımacılık Yönetimi

1) Bir araç ile gelen yüklerin boşaltılarak, herhangi bir özel işleme tabi tutulmadan kısa bir süre içinde sevkedilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi. 2) Hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya yükün aktarılması.

Aktarma Transshipment / Taşımacılık Yönetimi

1) Yükün rotası üzerinde bir başka taşıma moduna veya taşıma aracına aktarılması. 2) Yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi.

Aktarmalı Yükleme Transloading / Taşımacılık Yönetimi

Yükün kap ve araç arasında uygun yöntem kullanılarak aktarılması. (Aktarma kavramından farkı aktarma yüklemesinin teknik olara nasıl yapılacağına odaklanmış olmasıdır.)

Aktif Devrilme Koruması Active Rollover Protection (ARP) / Taşımacılık Yönetimi

Araçlarda devrilme tehditini algılayarak önleyen sistem

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER