Lojistik Terimler

Afet Yardım Lojistiği Disaster Aid Logistics / Lojistik Yönetimi

Bkz: Disaster Logistics

Aframaks Gemi Aframax Ship / Taşımacılık Yönetimi

0.000-120.000 DWT arası tanker gemilerdir. Orta uzaklıktaki mesafelere ham petrol taşımak için idealdir. Büyük tankerlerin giremediği küçük limanlar için kullanılır.).

Ağ Tasarımı Network Design / Tedarik Zinciri Yönetimi

Etkin ve verimli bir tedarik zinciri için çalışma kapsamı içindeki ilgili tedarikçi, üretici, depo ve dağıtım merkezi, satış noktaları ile müşteriler gibi çeşitli şirketlerin ve tesislerin üretim, depolama ve taşımacılık sistemlerinin bir ağ yapısı bütünlüğü içinde yüksek yanıt hızı, yüksek kalite, düşük maliyet vd. amaçlarla analizi ve yeniden tasarlanması.

Ağaç Tipi Tedarik Zinciri Arborescent Supply Chain / Tedarik Zinciri Yönetimi

Bir üretici, bir distribütör ve çoklu perakendecilerin olduğu tedarik zinciri modeli.

Ağır Ekipman Taşıma Sistemi Heavy Equipment Transport System (HETS) / Taşımacılık Yönetimi

Ağır ve havaleli ekipmanları, taşıtları (Proje yüklerini) taşımada kullanılan, özel donanımlı araç.

Ağır Yük Taşıtı Heavy Duty Truck / Taşımacılık Yönetimi

Otobüs, TIR, Kamyon gibi ağır yük taşımaya uygun motorlu taşıt

Ağır Yük Taşıtı Heavy Goods Vehicle (HGV) / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Heavy Duty Truck

Ağır Yük Taşıyıcısı Dray Carrier / Taşımacılık Yönetimi

Ağır yüklerin kısa mesafeli taşınmasını gerçekleştiren taşıyıcı.

Ağırlık Merkezi Modeli; Coğrafî Koordinatlar Yöntemi Center of Gravity Model / Depo Yönetimi

Taşıma miktar ve maliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık maliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.

Ağlı Palet Pallet With Net / Taşımacılık Yönetimi

Yüklerin ağ ile palete bağlandığı palet

Akaryakıt Fiyat Ayarlaması Bunker Adjustment Factor (BAF) / Taşımacılık Yönetimi

Deniz aşırı taşımalarda yakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın taşımacılık maliyetleri üzerindeki etkilerini dengelemek amacıyla kullanılan fiyatlandırma sistemi.

Akaryakıt Fiyat Ayarlaması Fuel Adjustment Factor / Taşımacılık Yönetimi

Bkz: Bunker Adjustment Factor,

Akıllı Gözlük Smart Glasses / Lojistik Bilişim Sistemleri

Sanal gerçeklik kapsamında depoda gerçekleştirilecek işler kapsamında çalışan ile olan iletişimin giyilebilir akıllı gözlükler yoluyla iletilmesi.

Akıllı Kargo Intelligent Cargo / Lojistik Yönetimi

Çevreyi korumak, alıcı ve üçüncü taraf şirketlere süre kazandırmak, verimliliği artırmak ve maliyetlerini azaltmak üzere ürünün özellikleri, nerede olduğu, nereye ne zaman gideceği, gittiği yerde göreceği işlemler konusunda bilgi sağlama sistemi.

Akıllı Kargo Smart Cargo / Lojistik Yönetimi

Bkz: Intelligent Cargo

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER