ÜNİ-LODER

ÜNİ-LODER YÖNETİM KOMİTESİ 

 • Tolgay ÖZDEMİR - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Başkan
 • Gökhan KOÇLAR - Maltepe Üniversitesi - Asil üye - Başkan Yardımcısı
 • Deniz KÜRTÜNLÜ - Beykoz Üniversitesi - Asil üye - Başkan Yardımcısı
 • Rümeysa TOKCAN - Akdeniz Üniversitesi - Asil üye
 • Aziz Buğra KANDEMİR - Kocatepe Üniversitesi - Asil Üye
 • Efe Cenk İNAN - Ömer Halisdemir Üniversitesi - Yedek Üye
 • Merve Hazan GÜNGÖR - Uşak Üniversitesi - Yedek Üye

 

ÜNİ-LODER KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Üni-Loder Komitesi, gelecekte lojistik sektöründe yer almak ve kendini geliştirip sektöre hazırlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin yürüteceği, Üniversite kulüplerinin üye olarak katılabileceği, kulüp başkanları tarafından temsiliyetin esas olduğu ve Lojistik Derneği Yönetim Kurulu tarafından verilen bir temsilcilik yapısıdır. Amaç ve kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

 • Lojistik disiplinini öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek,
 • Tecrübelerin paylaşılması amaçlı konferanslar düzenlemek,
 • Üniversite öğrencileri için zirve, panel ve bülten çalışmaları yürütmek,
 • Üniversitelerdeki diğer kulüplerle işbirlikleri kurmak,
 • Üniversite öğrencilerinin staj yapabileceği firmalarla bağlantılar kurmak,
 • Lojistik hizmet sağlayıcı firmalara, üniversite öğrencilerinin katılabileceği teknik ziyaret gezileri organize etmek,
 • Farklı üniversitelerdeki lojistik alanıyla ilişkili öğrenciler arasındaki iletişimi artırmak,
 • LODER’in farklı illerde gerçekleştireceği organizasyonlarda uygun konularda destek olmak,

 

Üyelik

Madde 2. Komiteye Üniversitelerin lojistik ile ilgili kulüpleri üye olabilir, kişisel üyelik söz konusu değildir. Ancak üniversite öğrencileri LODER’e kişisel üye olabilirler.

Madde 3. Komiteye üye olacak kulüp başkanlarının aşağıdaki koşullara sahip olması gerekir:

 • Üniversitelerin, adında lojistik kelimesi geçen veya eğitim programı içinde lojistik ile ilgili dersler bulunan ön lisans veya lisans bölümü öğrencisi olmak,
 • Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak,
 • Dernek tarafından belirtilen yıllık üyelik aidatını ödüyor olmak,
 • En az bir LODER Yönetim Kurulu üyesinin referansını almak.

 

Madde 4. Bir üniversite içinde bulunan birden fazla kulüp Üni-Loder komitesine katılabilir. Ancak bir üniversiteden sadece bir kulüp komitenin yönetim kurulunda yer alabilir.

Madde 5. Üni-Loder üniversite öğrenci kulüpleri komitesi olarak faaliyet gösterecektir. Doğrudan lojistikle ilgili ya da müfredatları gereği lojistikle ilgili dersleri bulunan bölümlerin kurdukları kulüpler bu komiteye üye olarak kabul edilecektir. 

Madde 6. Üyelik için başvuran üniversite öğrenci kulübü, kulüp danışmanı akademisyenin onayını başvuru sırasında belirtecektir.

Madde 7. Üyelik için üniversite öğrenci kulübünün yazı ile LODER’e başvurması ve kabul edilmesi gerekmektedir.

 

Yönetim

Madde 8. Üye olan kulüpler içinden beş tanesinin kulüp başkanları asil, iki tanesi de yedek olarak Üni-Loder Komitesinin yönetim kuruluna seçilecektir. Kulüplerin başkanlarından oluşan beş kişilik yönetim kurulu üyelerinden biri başkan olarak seçilecektir.

Madde 9. Kulüpler bu seçimi kendi aralarında yapacak, sonucu LODER’e bildirecek ve LODER tarafından onaylandıktan sonra faaliyetlerine başlayabilecektir.

Madde 10.  Komitenin görev süresi onay tarihinden itibaren iki yıldır. Seçimler iki yılda bir tekrar edecektir.

Madde 11.  Üni-Loder komitesi yönetim kurulunda bulunan bir üniversite kulübü başkanı çeşitli nedenlerle değişirse, bu yeni başkan doğal olarak Üni-Loder yönetim kurulu üyesi olacak ve dönem sonuna kadar görevini sürdürecektir.

 

Çalışma Esasları

Madde 12.  UNI-LODER faaliyetleri yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda LODER Yönetim Kurulu’ndan veya LODER Yönetim Kurulu’nca seçilen biri akademisyen diğeri sektör çalışanı iki danışman ile koordineli olarak yürütülür.

Madde 13.  Gerçekleştirilecek tüm faaliyetler LODER Yönetim Kurulu’nda görüşülerek onaylandıktan sonra uygulamaya geçilir. 

 

Yürürlük

Madde 14. Bu yönerge, 3 Temmuz 2017 tarihinde itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15. Bu yönerge hükümlerini LODER Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Eğitimlere Katılmaya Hazırmısın ?

Uzman kadromuz ile sizlere lojistik ile ilgili eğitimler

EĞİTİMLER