Logistics Terms

A Kanalı A Channel / Satış-Pazarlama

Başka bir kanalda bulunmayan birinci kalite ürünlere ait satış kanalı

A.T.A. Karnesi A.T.A. Carnet / Dış Ticaret Taşımacılık Yönetimi

1) Eşyaların gümrük vergisine tabi tutulmadan geçici kabulüne imkan sağlayan ve milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen belge. 2) Gümrük anlaşmaları kapsamında, eşyanın bir ülkeye geçici girişinde gümrük vergilerinden muaf tutulması ve gümrük formalitelerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla üye ülke yetkili makamlarınca verilen anlaşma eki olan belge.

A.TR. Dolaşım Belgesi A.TR. Movement Certificate / Dış Ticaret Taşımacılık Yönetimi

1) Türkiye ile Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunan eşyanın Katma Protokol’de öngörülen tercihli rejimden yararlanabilmesi için ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenen belge (Bir malın hangi ülkeden geldiğinin ve ne gibi bir gümrük tarifesinin uygulanması gerektiğinin kolaylıkla saptanması amacıyla düzenlenmektedir.). 2) Türkiye veya Avrupa Birliği kaynaklı olan veya sayılan, ya da Birlikte serbest dolaşım halinde bulunan eşyanın Katma Protokol hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip, gümrük idarelerince vize edilen belge.

ABC Faturalama ABC Billing / Satış-Pazarlama Taşımacılık Yönetimi

Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir.).

ABC Sınıflandırma Yöntemi ABC Classification Method / Stok Yönetimi Depo Yönetimi

1) Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması, 2) Depoda bulunan malzemelerin hareket sıklığına göre sınıflandırılması

Acente Agency / Lojistik Yönetimi

Bkz: Agent

Acente Agent / Lojistik Yönetimi

Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle komple yük bazında çalışırlar).

Açık Çatallı Çaka Straddle Truck / Depo Yönetimi

Çatal aralığı normalden daha geniş olan çaka (forklift).

Açık Hava Antlaşmaları Open Sky Agreements / Taşımacılık Yönetimi

Ülkeler arası yolcu ve yük taşımacılığında, serbest rekabet ortamını geliştirmek için, karşılıklı olarak her türlü (sefer sayısı, rota, kapasite vb.) sınırlamaları kaldıran anlaşmalar.

Açık Pazar Satınalmaları Open Market Purchases / Satınalma Yönetimi

Sözleşmesiz ve pazarlıksız satınalma. (Genellikle acil durumlarda olabilir.)

Açık Sipariş On Order / Satış-Pazarlama

Bkz: Open Order

Açık Sipariş Open Order / Satış-Pazarlama

Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipariş.

Açık Sözleşme Open-End Contract / Satınalma Yönetimi

Tutarı ve süresi belirsiz sözleşme (Zaman ve miktar bakımından sınır tanımayan veya değişik sınırları içeren ve genel olarak, değişik düzeyde tekrarlı sipariş ve masraflarla ilgili olan malzeme tedarik ve hizmet anlaşması.)

acil Durum Planı Contingency Plan / Tedarik Zinciri Yönetimi

Gelecekte oluşabilecek beklenmeyen gelişmelere karşı alınacak önlemleri gösteren plan.

Acil Satınalma Emergency Purchase / Satınalma Yönetimi

Karşılanmak zorunda olan ve önceden öngörülemeyen satınalma

Are you ready to attend the trainings?

Logistics trainings with our expert staff

Training