Hakkımızda

fwefwfwefDaha önce sırasıyla Konya ve Aksaray’da düzenlenen Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi’nin üçüncüsü 15-17 Mayıs 2014 tarihleri arasında Lojistik Derneği (LODER)-Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve  İşletme bölümleri ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın(DOKA) işbirliğiyle Trabzon’da düzenlendi.
Kongrenin temel amacı; ülkemizdeki ve TR-90 bölgesindeki (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu ve Gümüşhane) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimiyle ilgili sorunların çözümüne yönelik konuları yenilikçi bir bakış açısıyla tartışarak çözüm önerileri  sunmaktı. Kongrenin ana teması ise “Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilikçilik” oldu.
Yapılan oturumlar ve panellerde; akademisyenler, lojistik hizmet alan firmalar (imalatçı, toptancı, perakendeci…), lojistik hizmet veren firmalar (nakliye, lojistik, depo..), meslek örgütlerive lojistikle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği olanakları araştırıldı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar tartışılarak çözüm önerilerinde bulunuldu. Ayrıca, alanında uzman kişilerin davetli konuşmacı olarak yer aldığı paneller gerçekleştirildi.
Kongrede akademik bildiri sunumlarının yanısıra davetli konuşmacı sunumları gerçekleştirildi. Davetli konuşmacılar aşağıda belirtilmiştir:
Prof.Dr. Aşkıner Güngör (Pamukkale Üniversitesi)
Konuşma Konusu: Tüketime Dayalı Ekonomi, Yenilikçilik, Lojistik Etkileşimi ve Gelecek  
Doç. Dr. Bülent Çatay (Sabancı Üniversitesi)
Konuşma Konusu: Sürdürülebilir Taşıma Planlaması: Yeni  Trendler ve Yaklaşımlar
Doç. Dr. Alp Üstündağ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Konuşma Konusu: Lojistik Süreçlerde Yenilikçi Teknolojiler

Are you ready to attend the trainings?

Logistics trainings with our expert staff

Training